ODznova #8 - Etela Janeková: Covid-19 liečim aj bez Ivermectinu. Správne dávky vitamínov sú kľúčové. - BÉREŠOVE KVAPKY

13.12.2021 12:26

ODznova #8 - Etela Janeková: Covid-19 liečim aj bez Ivermectinu. Správne dávky vitamínov sú kľúčové. - BÉREŠOVE KVAPKY:

https://www.youtube.com/watch?v=NGfMox0A_WQ