OLIVER STONE: WRITERS GUILD AWARDS (SK, ENG)

30.08.2018 12:32

"If you believe in what you're saying and you can stay the course, you can make a difference."

"Ak veríš v to, čo hovoríš a dokážeš na tom trvať, potom môžeš niečo zmeniť."

Oliver Stone

-   -   -

Mr. OLIVER STONE, AMERICAN WRITER AND FILMAKER AND HIS SPEECH AT WRITERS GUILD AWARDS:

Režisér a scenárista Oliver Stone a jeho prejav na WGA:

https://www.youtube.com/watch?v=uvlmo0J7TZg