OPATRENIA NA PODPORU EKONOMIKY, NA ZLEPŠENIE ŽIVOTA A PREDCHÁDZANIE NEZAMESTNANOSTI (DOPLNENÉ)

09.09.2021 12:22

"SLÚŽIŤ ZNAMENÁ VLÁDNUŤ!" Abd-ru-shin, POSOLSTVO GRÁLU

https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/

-   -   -

1.) Urýchlenie bankových prevodov tak, aby peniaze boli pripísané na účet okamžite! (môže výrazne pomôcť malým a stredným podnikom, koľkokrát čakáte na peniaze a ďalší obchod realizujete až potom? Ak je oneskorenie 1 deň, v prípade 10.000 firiem je to oneskorenie 10.000 dní!!!) Ako je možné, že čakáme na peniaze pri prevode alebo z dobierok niekedy aj niekoľko dní? Kto je ten, ktorý sa takto nezákonne obohacuje a vlastne blokuje miliardy, aby s nimi mohol sám disponovať?

2.) Výplaty zamestnancov každý týždeň - určite pomôže zvýšiť dynamiku objednávok e-shopov, podpora služieb, urýchlenie cash flow = rozvoj. Prečo to stále niekto blokuje? Prečo jeden z najvyspelejších a najbohatších štátov - Veľká Británia má výplaty každý týždeň? O čo je potom takýto štát rýchlejší v obchode a vo vývoji produktov a služieb???

3.) Podpora zdravia, života a vzdelávania - mnoho ľudí môže byť na dlážke, už teraz by mali byť motivovaní, nečakať, správne využívať čas (napr. denný plán) motivovať sa aj sám a aj sami podnikať kroky k zvýšeniu kvalifikácie, nájdenie svojho povolania a pracovať na tom. Súčasná situácia je zároveň aj príležitosť! Napr. ak chcete e-shop, môžete sa poradiť s úspešnými a skúsenými, naučiť sa tvoriť webové stránky, odpremýšľať projekt, stanoviť si ciele vrátane vášho životného cieľa. Pracovné alebo podnikateľské aktivity musia byť v rovnováhe s oddychom a čím vyšší životný štandard, tým väčší ohľad by sa mal brať na zachovanie zdravia - vyradenie zlých sklonov, závislostí, zvýšenie efektivity práce tak, aby ostával čas na oddych a sebarozvoj - môžu vyučovať takí podnikatelia, ktorí to majú zvládnuté a kľudne sami pripravovať kurzy! Ak manažérov vychovávajú ľudia, ktorí nikdy nemali firmu, tak iba zopár ľudí zvládne vybudovať vlastný podnik tak, aby bol postavený na pevnom základe, berúc v úvahu vlastné zdravie a harmóniu s vesmírom:

Dom na skale a dom na piesku.

Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. A spustil sa lejak, a prišly rieky, a zavialy vetry a oborily sa na ten dom, a nepadnul, pretože bol založený na skale. A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku. A spustil sa lejak a prišly rieky, a zavialy vetry a zavadily o ten dom, a padnul a jeho pád bol veliký. A stalo sa, keď dokončil Ježiš tieto reči, že žasly zástupy nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich zákonníci.

(záver Kázne na Vrchu, Matúš kapitoly 5., 6., 7.)

 

_________________________________________________________________________________________

 

Prosíme Vás podporujte Biblik.sk aj finančne, ďakujeme.

Podporou Biblik.sk podporujete šírenie dôležitých a užitočných informácií. Už 5 rokov pracujeme a uverejnili sme viac ako 2000 článkov a mnohé zaujímavé veci. Takto sa aj vy môžete spolupodielať:

č. nášho účtu:

SK8583300000002101425963

ĎAKUJEME!

______________________________________________________________________


 

aké opatrenia by ste navrhli vy? napíšte nám: