PÁN JEŽIŠ SA VRACIA

08.06.2020 12:44

 Pán Ježiš sa vracia

https://www.youtube.com/watch?v=gsrffGDmcoE

Poznámky z prednášky:

- BOHU ĎAKOVAŤ, BOHA VELEBIŤ BOHU SA KLAŇAŤ, BOHA OSLAVOVAŤ, BOHA ZVELEBOVAŤ

- KAŽDÝ DEŇ ZA NIEČO BOHA CHVÁLIŤ (keď niekoho miluješ, dávaš mu lásku a ceníš si jeho dobré, prirodzene ho chváliš, nemáš potrebu vtierať sa alebo robiť niečo umelo)

- KLAŇAŤ SA IBA BOHU - ani nebeskému vojsku, ani svätým, ani anjelom sa ľudia nemajú klaňať! Všetko iné okrem klaňania sa Najvyššiemu Jedinému neviditeľnému Bohu je modlárstvo. Tým sa nemyslí nemať v úcte náboženské knihy a ikony, ale nikdy ich nezbožšťovať a nepovažovať ich za Boha! [pozn. Biblik: "Každé Božské uctievanie nejakej hmotnej veci sa rovná prestúpeniu najvyššieho Božieho zákona "JA SOM HOSPODIN TVOJ BOH!" cit. Abd-ru-shin (t.j. ani hostiu by katolíci nemali uctievať ako Boha)]

 

- ČLOVEK MÁLO VZDELANÝ Z BIBLIE ĽAHKO PODĽAHNE SATANSKÉMU KLAMU

- Bibliu hocikto nevyloží, len tí, ktorým to bolo dané

- Duch Svätý v nás prebýva, keď sa udržujeme vo svätosti

- satan cez hriech vstupuje a ovláda ľudí, napr. porno je smrteľný hriech

- Musíme sa naučiť chodiť po Božích cestách

- naučiť sa velebiť Boha

- ODPUSTENIE - ODPUSTIŤ, NEOSOČOVAŤ, NEPREKLÍNAŤ, NESMILNIŤ, vyznávať Bohu hriechy, opakovanie je smrteľný hriech, hrozí peklom (musíme postupne zosilnieť tak, aby sa hriech nikdy viac neopakoval, aj to je jedna z hlavných úloh človeka na Zemi, získať určitú silu, sebakontrolu, zušľachtenie)

- katolícka Biblia má 6.000 chýb, najmenej má český kralický preklad a preklad prof. Roháčka

- NEPRIJÍMAŤ ŽIADNE ČIPY

- pýtať si od Boha odpovede - pre duchovné videnie je potrebná čistota

- Bergoglio (pápež František) je falošný prorok, posledný pápež, prenechá trón antikristovi

- antikrist môže prísť v r. 2021, možno aj skôr

- veľké súženie - tresty na bezbožných ľudí, veriaci sa nemá čoho báť

- satanské symboly nájdeme aj v kostoloch

- 37 min. - podľa nás hovorí o planetárnom démonovi Gagtungarovi

- satan má mnoho vlád pod svojou rukou

- 5. Júla by mohlo prísť k určitej udalosti