PAUL CRAIG ROBERTS: THE COVID VACCINE HAS CAUSED A PANDEMIC / PAUL CRAIG ROBERTS: PANDÉMIU SPÔSOBUJE VAKCÍNA. DÁTA Z IZRAELA VYKAZUJÚ PANDÉMIU OČKOVANÝCH. ÚDAJE ZO VŠETKÝCH ŠTÁTOV SVEDČIA O TOM, ŹE CHOROBNOSŤ A ÚMRTNOSŤ SA ZVÝŠUJE PO OČKOVANÍ (SK,CZ,ENG

25.11.2021 18:50

PAUL CRAIG ROBERTS: THE COVID VACCINE HAS CAUSED A PANDEMIC /  PAUL CRAIG ROBERTS: PANDÉMIU SPÔSOBUJE VAKCÍNA. ÚDAJE ZO VŠETKÝCH ŠTÁTOV  SVEDČIA O TOM, ŹE CHOROBNOSŤ A ÚMRTNOSŤ SA ZVYŠUJE PO OČKOVANÍ:

ARTICLE ENGLISH / ANGLICKY:

https://www.paulcraigroberts.org/2021/11/20/the-covid-vaccine-has-caused-a-pandemic/

ČESKY, czech:

https://www.infovojna.sk/article/paul-craig-roberts-pandemii-zpsobila-kovidova-vakcina

Poznámka Biblik

- krátke a stručné vysvetlenie prečo ľudia umierajú na tzv. Covid kôli zdravotnej "starostlivosti". Toto je iba vrchol ľadovca, možno predpokladať, že pri rakovine a iných chronických chorobách vysokú úmrtnosť tiež spôsobuje zdravotná "starostlivosť"

https://www.youtube.com/watch?v=zAnUhbumsWY

- lieky, oficiálnou medicínou prijaté štandardné ale falošné a zdravie poškodzujúce liečebné postupy, invazívne a zdravie poškodzujúce spôsoby diagnostiky, niekedy aj nevedomosť a nedbanlivosť lekárov... Čo sa týka pľúcnych ventilátorov, pacienti na umelej pľúcnej ventiláci zomierajú alebo končia s poškodením pľúc - spôsobí to ten ventilátor! Slovenský lekár MUDr. Pavol Török skonštruoval unikátny ventilátor, kde na rozdiel od iných pacienti väčšinou prežívajú, o klasických ventilátoroch je napísané "pacienti zomierajú používaním klasickej pľúcnej ventilácie v pomere 9 z desiatich." https://zemavek.sk/slovensky-vynalez-ventilatora-zachranuje-zivoty-covid-pacientov-pavol-torok/