PAVEL O POSLEDNÝCH DŇOCH

14.09.2017 19:40

Kazateľ Pavel:

“V Bohem ustanovený čas propuknou Boží Soudy nad tímto světem a jestliže v té chvíli nebudeš stát na straně Boží, tak potom běda Tobě.

Bible říká: Je hrozné upadnout do ruky Živého Boha. (Židom 10:31)

My všichni máme ten problém a ten se jmenuje hřích.

Ke své škodě to nevíte protože nečtete Bibli-satan vás masíruje den za dnem, skrze  média, zkrze televizi, skrze vzdělávací systém vás satan masíruje den za dnem, takže nedokážete rozeznat pravdu od lži.

Nevíte co má smysl a co nemá smysl a proto posílá Bůh lidi jako jsem já, aby vám oznámili, že smysl života je ve známosti Boha. Znát Boha. Znát Krista.“

(pozri aspoň prvé 3 minúty Pavlovej kázne prosím Ťa)

https://www.youtube.com/watch?v=JvnLr6g-c3w

Na jeho transparente býva napísané:

“VAROVÁNÍ VŠEM...

lhářům, zlodejům, opilcům, smilníkům, cizoložníkům, vrahům, sportovním fanatikům, pokrytcům, závistivcům, modlářům, homosexuálům, pedofilům, huličům trávy, katolíkům, jogínům, mormonům, ateistům, jehovistům, potratářům, masturbantům, feministkám, esoterikům, krišnovcům, narkomanům, zbabělcům, adventistům, všem guruům, čarodejům, satanistům, TV&PC maniakům a líním křesťanům

BOŽÍ SOUD SE BLÍŽÍ!!!“