PAVEL ŽYWCZOK: KARMA A LÁSKA

07.05.2021 20:15

"Ten deň je tu! Temno musí zaniknúť! Nádherné Božie Svetlo rozláme teraz všetko nesprávne a vypáli všetko lenivé v stvorení, aby sa mohlo uberať po svojich cestách iba vo Svetle a v samej radosti, k požehnaniu všetkého tvorstva, ako jasavá modlitba vďaky za všetky milosti svojho Stvoriteľa, ku cti Boha, Jediného, Všemohúceho!" Abd-ru-shin, Posolstvo Grálu, prednáška Veriaci zo zvyku

- - -

PAVEL ŽYWCZOK, KARMA A LÁSKA:

https://www.youtube.com/watch?v=XZlbcPtQymk