Pavel Žywczok, Síla rozhodnutí (zaujímavá metóda liečby chorôb pre začiatočníkov aj pre pokročilých)

16.12.2020 19:37

"Ja som bol povedal: Bohovia ste a synovia Najvyššieho vy všetci. Avšak zomriete jako iný človek a padnete jako jeden z kniežat." Žalm 82:6-7

-    -    -

- zaujímavá metóda liečby chorôb pre začiatočníkov aj pre pokročilých:

Pavel Žywczok, Síla rozhodnutí

https://www.youtube.com/watch?v=IZiX_ELLr88