PETÍCIA ZA VYHLÁSENIE REFERENDA

22.01.2021 12:34

PETÍCIA

za vyhlásenie referenda

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame prezidentku Slovenskej republiky, aby podľa čl. 95 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov, vyhlásila referendum, v ktorom sa rozhodne o nasledujúcich otázkach:

1. Súhlasíte s tým, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len NR SR) schválili návrh ústavného zákona, ktorým sa skráti volebné obdobie NR SR zvolenej v roku 2020 a vypíšu sa predčasné parlamentné voľby v roku 2021?

 2. Súhlasíte s tým, aby očkovanie proti koronavírusu bolo výhradne na dobrovoľnom rozhodnutí občanov, bez akýchkoľvek sankcií a obmedzení základných ľudských práv a slobôd pre nezaočkovaných občanov proti koronavírusu zo strany štátu, firiem a iných inštitúcií?

3. Súhlasíte s tým, aby Slovensko na úrovni EÚ využilo všetky dostupné mechanizmy na blokovanie pokusov o zavedenie obmedzení pre nezaočkovaných občanov proti koronavírusu?

4. Súhlasíte s tým, aby najbližší rodinní príslušníci poslancov NR SR podávali rovnaké majetkové priznanie ako poslanci NR SR?

5. Súhlasíte s tým, aby bola zavedená hmotná zodpovednosť členov vlády a poslancov NR SR za škodu spôsobenú štátu pri výkone verejnej moci?

PETIČNÝ HÁROK JE TU:

Peticia_referendum 2021.pdf

VYTLAČTE, ZOZBIERAJTE PODPISY A POŠLITE NA ADRESU:

Mgr. Milan Pleško, P.O.BOX 117, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

FB pre zdieľanie:

https://www.facebook.com/matovicovcirkus/posts/1395513870791953/