PO VYTRHNUTÍ CIRKVI PÁNA JEŽIŠA KRISTA

28.02.2019 14:37

 

"Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život."

Ján 3:16

 

Odporúčané texty na čítanie:

Evanjelium podľa sv. Matúša 24:1-44; 25:31-46

Odporúčaná literatúra:

J. Langhamer: Čo bude s týmto svetom

Biblická panorama

Ch. D. Dyer: Obnova Babylona

Ján Ostrolucký: Pán prichádza

SK

ISBN 80-967260-7-2

www.msejk.sk