POCHOVÁVANIE SLNKA NAD TRENČINOM

12.08.2018 16:27

Nedeľa, 12.8.2018, krásny slnečný deň. Nebo bolo krásne, modré a jasné. Opäť to však vrahom, ktorí sa nás pokúšajú zabiť, až príliš vadilo. Aj hmyz sa posypáva lietadlami, ľudstvo je pre nich hmyz:

                      CHEMTRAILS TRENČÍN, Nedeľa 12.8.2018, čas 12:00

 

 
                  CHEMTRAILS TRENČÍN, Nedeľa 12.8.2018, čas 15:45
 
 

Z Ministerstva životného prostredia sme na naše podnety o prebiehajúcich geoinžinierskych aktivitách a modifikáciách počasia pomocou posýpacích lietadiel chemtrails dostali nasledujúcu odpoveď:

 

Podľa článku 8, písmena w rozhodnutia X/33 Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite sa žiadne geoinžinierske aktivity spojené so zmenami klímy nemôžu uskutočniť, kým nebude existovať dostatočný vedecký základ pre zdôvodnenie takýchto aktivít a zváženie rizík dopadu na životné prostredie, biodiverzitu a asociované sociálne, ekonomické a kultúrne vplyvy (https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12299). Toto rozhodnutie bolo potvrdené rozhodnutím XIII/14 z decembra roku 2016 (https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-14-en.pdf).

Slovensko ako zmluvná strana Dohovoru o biologickej diverzite prijatie vyššie uvedených rozhodnutí podporilo.

-   -   -

V skratke to znamená, že keď sa budeme dusiť, kašľať a zomierať v dôsledku ťažkej otravy organizmu toxickými chemikáliami, ktoré na nás takmer každý deň vypúšťajú z lietadiel, aspoň budeme vedieť, že žiadne geoinžinierske aktivity sa nemôžu uskutočniť a je to potvrdené!

 

FOTODOKUMENTÁCIA-ZAUJÍMAVÉ-PROSÍM POZRIEŤ:
CHEMTRAILS TRENČÍN 12.8.2018 11:08 - 16:35