PODARENÁ PIESEŇ: JOSE - SRDCE / NICE SLOVAK SONG: JOSE - HEART (SK, ENG)

13.02.2019 13:56

"Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo desiatim pannám, ktoré vzaly svoje lampy a vyšly vústrety ženíchovi. Ale päť z nich bolo rozumných a päť bláznivých. Bláznivé vezmúc svoje lampy nevzaly so sebou oleja; ale rozumné vzaly oleja vo svojich nádobách so svojimi lampami." Matúš 25:1-4

"Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom. And five of them were wise, and five were foolish. They that were foolish took their lamps, and took no oil with them: But the wise took oil in their vessels with their lamps." Matthew 25:1-4

-    -    -

kliknite pre spustenie / click to play:

Jose_Srdce.mp3

 
ĎAKUJEME / THANKS TO:
J.D.
Vďaka Jose!