PODVOD S TESTAMI ODHALENÝ: NEEXISTUJE ŽIADNA PANDÉMIA. COVID DIVADLO JE NAJVÄČŠÍ HOAX A PODVOD V HISTÓRII ĽUDSTVA. ZÁMEROM JE SABOTÁŽ EKONOMÍK A NASTOLENIE BOĽŠEVICKEJ TOTALITY.

03.04.2021 15:33

„Portugalský odvolací soud rozhodnul, že PCR testy jsou nespolehlivé, a že je nezákonné posílat lidi do karantény pouze na základě PCR testu. Soud uvedl, že spolehlivost testu závisí na počtu použitých cyklů a množství přítomné virové zátěže. Soud, který cituje Jaafar et al. 2020, usuzuje, že:

„Pokud je někdo PCR testovaný pozitivně, když je použita hranice 35 nebo více cyklů (jak je pravidlem ve většině laboratořích v Evropě a USA), pravděpodobnost, že daný člověk je nakažený, je menší než 3 %, a pravděpodobnost, že daný výsledek je falešně pozitivní, je 97 %.”

"A teda, po prvé, pri tomto PCR teste, ako Doktor Andrew Kaufman hovorí, vírus nebol odseparovaný od ostatného materiálu. Popravde, žiaden vírus v dejinách nebol odizolovaný a pracuje sa odjakživa len s teoretickými modelmi. A po druhé, vy nemôže určiť záver za pomoci testu, ktorý je iba sprievodný alebo dodatočný (ako bol v horeuvedenom príklade doprovodný vizuálny test), ale musíte zohľadniť množstvo iných faktorov, t. j. celkový zdravotný stav pacienta (alebo ako v horeuvedenom príklade vo vyšetrovaní, musíte zohľadniť viacero dôkazov a okoľností)."

"Čiže možno zhrnúť, že od začiatku ide o podvod s testami a je umelo vyvolávaná panika skrze médiá, vlády a globalistických zosnovateľov za pomoci podvodných testov a pomocou manipulovania dát. A ďalšia vec, vy keď tlačíte väčší počet cyklov, tak dostanete viac falošných pozitív."

"A teda, krátky záver je, že covid divadlo je najväčší hoax a podvod v histórii ľudstva. Zámerom je sabotáž ekonomík, podkopanie základných ľudských práv, ovládanie ľudí skrze strach, zničenie strednej vrstvy a nastolenie boľševickej totality. A na záver pridávam krátky preklad z amerického článku, kde sa ku „covid19“ vyjadril aj uznávaný kanadský virológ a patológ, Doktor Roger Hodkinson:

„Je tu úplne nepodložená verejná hystéria riadená médiami a politikmi,“ povedal Hodkinson, ktorý dal jasne najavo, že je proti rúškovým mandátom a akémukoľvek pokusu v pokračovaní či posiľňovaní lockdownov.
Hodkinson pokračoval nazvaním koronavírusovej pandémie „najväčším hoaxom vôbec kedy spravenom na nič netušiacom obyvateľstve.

Viac tu: https://blog.hlavnespravy.sk/26382/podvod-s-testami-odhaleny-neexistuje-ziadna-pandemia-2/