POKOJNÉ SVIATKY NARODENIA PÁNA / GRACE TO YOU AND PEACE, FROM GOD OUR FATHER AND THE LORD JESUS CHRIST

24.12.2019 16:02

 

Pokojné Sviatky narodenia Pána, lásku, radosť, šťastie, trpezlivosť, svetlo, silu, vytrvalosť, úspech a dobrú nádej teraz aj celý Nový rok 2020 v Jeho Prítomnosti vám praje Biblik.sk

Ďakujeme!

Peaceful Holy Day - Christmas - the birthday of our Lord Jesus Christ!

All goodness from Lord God and from our Lord Jesus Christ, love, joy, happiness, patience, endurance, light, strenght, persistence, success and good hope for you now, and in the New year 2020 we wish you from Biblik.sk

Thank you!