POKUS O VYSVETLENIE SVÄTEJ TROJICE

04.11.2017 02:37

Moja babka mi ako dieťaťu vravela, že Svätú trojicu my nikdy nepochopíme. Zrejme ju tak učili na náboženstve, učili ju nad tým radšej nerozmýšľať a veriť farárom, ktorých pokladala za autoritu. Napadol ma citát:

"Musia to mať ťažké tí, ktorí považujú autoritu za pravdu a nie pravdu za autoritu." (Gerald Massey, egyptológ)

My, ktorí žijeme na západe hovoríme Svätá trojica:

OTEC, SYN, DUCH SVÄTÝ.

Na východe toto poznajú ako: 

SAT, ČIT, ÁNANDA=EXISTENCIA, VEDOMIE, BLAŽENOSŤ (blaženosť=príťažlivosť=láska)

V skutočnosti je to úplne jednoduché a samozrejme aj úplne prirodzené. Keď napríklad šoférujete auto, musí byť šofér, to čo je šoférované a proces šoférovania. Alebo teda:

1.) POZOROVATEĽ

2.) TO, ČO JE POZOROVANÉ

3.) PROCES POZOROVANIA

Nedá sa to samozrejme nejako bližšie vysvetliť, pretože je to tak prirodzené ako bytie samotné. Bytie sa nevysvetľuje, bytie zažívame. Bytie nemôže byť intelektuálne pochopené, môže byť iba zažité. Tí ktorí majú záujem pochopiť, a sú ochotní vynaložiť energiu na pochopenie, určite to pochopia. Na toto sa hodí práve cit, už nie príliš rozum a intelekt. Stačí nad tým meditovať. Toto "BYTIE" čisté, sväté Bytie môže existovať aj bez formy. Vo východných spisoch sú SAT, ČIT, ÁNANDA (Existencia, Vedomie, Blaženosť) charakteristiky božské. Meno a tvar sú charakteristiky ľudské. Každá vec má SAT, ČIT, ÁNANDA a ešte meno a tvar. Vidíme, ako sa menili mená novorodencov aj ulíc s príchodom každej revolúcie a ako sa v čase mení tvar krajiny aj tváre ľudí. Je zaujímavé zistenie, že pred pár rokmi sme boli hviezdny prach a o pár rokov môžeme byť hnijúcimi mŕtvolami. Záleží na tom, akú rolu medzitým hráme vo svete? Nie je práve v tomto vidieť až takmer bezvýznamnosť formy oproti obsahu? Ľudia sa snažia byť tým či oným, namiesto toho, aby sa z celej sily snažili pochopiť, kto alebo čo v skutočnosti sú. Často krát počúvam, že svet je akoby naopak, nedávno mi kamarátka napísala:

"To ty si bezcitny a sebecky v tejto dobe nejde o to aky si ale co mas chapesnechapes ze nie"

Ľudia stavajú formu nad obsah, forma sa začína rúcať a charakter človeka začína degenerovať. Je jasné, ako musí svet a človek závislý na počítačoch, mobilných telefónoch a na určitom životnom štandarde a svojich predstavách o svete dopadnúť. Už dnes niektorí vinu za zrútenie svojich ilúzií mnohí pripisujú Bohu. V Svätej Biblii vysvetlené ako "Dom na skale a dom na piesku." 

V ľudskej logike si skúsime pomôcť tým, že nad hranicami kolobehu života a smrti nielen v rovine jednotlivca, ale aj v rovine Vesmíru existuje "NIEČO". Ťažko je to vysvetľovať v rozsahu ľudskej mysli, je nesmierne dôležité snažiť sa na to prísť sám najlepšie pomocou citu a ticha, prípadne ako pomôcku využiť Svätú Bibliu. Vedec by povedal, že na Počiatku bol akýsi Veľký tresk, pokročilý jogín alebo mystik by povedal, že na Počiatku je Veľké Ticho, ktoré je živé, v rovine mysle to Ticho akoby malo zvuk, niečo, čím je jasne poznateľné aj hluchému, že je to Ticho NEKONEČNE ŽIVÉ. Na východe tomu hovoria aj Nirvána, alebo Prázdnota, ktorá je živá. Živá Prázdnota!

Povedzme, že existuje deň, keď neexistoval žiaden tvar, žiadna forma. Kto vie čo bolo predtým? No dnes už aj veda, ktorá sa stáva čoraz viac náboženská vie, že na počiatku existovalo, resp. bez ohľadu na čas existuje energeticko-informačné pole, často krát vysvetľované v knihách S.N. LAZAREVA - DIAGNOSTIKA KARMY.

V Svätej Biblii popisované takto:

 

Večné slovo a Jánovo svedoctvo o ňom.

"Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh. Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí, a to svetlo svieti vo tme, a tma ho nezadržala. Bol človek, poslaný od Boha, ktorému bolo meno Ján. Ten prišiel na svedoctvo, aby svedčil o tom svetle, aby všetci uverili skrze neho. Nebol on tým svetlom, ale prišiel nato, aby svedčil o tom svetle. To bolo to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Na svete bol, a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal! Prišiel do svojho vlastného, a jeho vlastní ho neprijali! Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno; ktorí nie z krví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. Ján svedčil o ňom a volal: Toto je ten, o ktorom som povedal: Ten, ktorý prichádza po mne, predišiel ma, pretože bol prvší než ja. A z jeho plnosti sme my všetci vzali, a to milosť za milosť. Lebo zákon je daný skrze Mojžiša; milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom, on nám vysvetlil."

EVANJELIUM PODĽA SVÄTÉHO JÁNA

1:1-18