POSOLSTVO TROCH KRÁĽOV

06.01.2019 10:23

"Našiel si k Vám cestu Sám Kráľ Neba i Zeme. Boh z Boha, Svetlo zo Svetla. Nevinnosťou svojho Srdca Dieťatka zrodeného v čase pre Čas spásy.  Stojí a volá každé ľudské bytie, aby Ho nasledovalo zo záhuby, kam sa stvorenstvo rozhodlo ísť na vlastnú päsť nevidiac pascu Zlého. Ten obchádza ako ručiaci lev hľadajúc, kto sa mu podvolí, aby ho zožral. Odvážne Dieťa odvážne čaká, kto sa vzoprie Zlému a privinie sa k Srdcu Boha Živého, prijímajúc Život Večný. 

Spása je pre odvážnych - tí prekonajú všetky výšky aj prekážky na ceste do Radosti - spoločenstva svätých pripravenej pre každého, kto neprešľapuje na mieste, ale v Kristových šľapajách prijíma pozvanie Boha, Ktorý Je všetko vo všetkom - pre všetkých Život lásky a Láska života. On Je našou Pomocou i naším Pomocníkom. On Je pre nás! Buďme aj my pre Neho, Ženích a nevesta! Svadba s Kráľom je pripravená. Duša každého človeka je milovanou nevestou. Záleží akou čistou vierou, nádejou a láskou sa pripraví a postaví pred Ježiša Kráľa.

Pokora, Poslušnosť, Pravda / "JA SOM Cesta, Pravda, Život...Kto Mňa nasleduje, bude mať život večný." a To Je Zmysel života na Zemi./...

Pri Betlehemskom salaši, radujme sa, veseľme sa valaši. Radujme sa a plesajme, láskou k Bohu plápolajme, že nám On dal Takého Žiadaného nám Pastiera Dobrého / Dieťatko-Pastierik, ľúbime Teba. Staraj sa prosíme Teba, aby sme nepoblúdili každý svojou cestou, že by nás tam vlk neroztrhal. Ježišu dôverujeme Tebe! Buď s nami Pane Ježišu. Nes nás na ramenách Tvojej Lásky, keď sme slabí. Tvoja Milosť nám stačí...nesie človeka počúvajúceho a nechávajúceho sa pretvárať v srdci na Tvoj Obraz. /

Ó Dieťatko utešené z Čistej Panny narodené, daj nám Tvojej Milosti, nech sa s Tebou uvidíme v Radosti (-z tváre do tváre)

Amen! Aleluja!

 

Svätí traja králi a mudrci, prosíme, vyproste nám od Nebeského Dieťatka v Betleheme uloženého v Pokore na slame, Pravdu-Pokoru Božiu hľadať a v trpezlivej láske Ja radostne prijímať - žiť a rozdávať, ako sa On bezhranične rozdáva."

 
 
 
 
Posoltvo Troch kráľov bolo doručené včera v noci po starej žene - ortodoxnej katolíčke. Ďakujeme.