POTREBUJEME ZÁKAZ POTRATOV?

18.06.2020 14:11

Niekedy stojí za to diskusiu kopírovať a uložiť si ju, dá sa počítať s tým, že niektoré komentáre budú zmazané! Trend je taký, že aby sa prevádzkovatelia webových stránok zbavili zodpovednosti za spravovanie diskusie, možnosti komentovať pripadli tretím stranám - prevádzkovateľom diskusií, ako napr. DISQUS. Problém je v tom, že títo prevádzkovatelia vlastne diskusiu moderujú určitým smerom. Mnohé dlhšie komentáre sú vyhodnotené ako spam. Podobne je tomu aj s komentármi na youtube, pripadá mi to, ako keby sa určitým spôsobom tlačilo ľudí písať komentáre určitým spôsobom - krátko, bez odkazov na zdroje a v súlade s propagandou. Stačil by nejaký "antidezinformačný" zákon a moderovanie diskusie by bolo ešte oveľa prísnejšie. Stránky podozrivé zo šírenia dezinformácií by potom mohli mať okrem otravného hlásenia cookies ešte aj nejaké špeciálne varovanie, napr.: "Pozor, chystáte sa navštíviť stránku, ktorú antidezinformačný úrad EU vedie v zozname podozrivých zo šírenia dezinformácií, chcete pokračovať?" A takto sa dá postupne krok za krokom odstraňovať opozícia. Internet je ešte slobodné médium, ale už hlásením cookies sa niekto pokúša diktovať prevádzkovateľom ako majú tvoriť vlastný web. Zákonmi o holokauste, rasizme a zvlášť rôznymi bojmi proti "dezinformáciám" zrejme ide o to dostať pod kontrolu internet. Aby sa prevádzkovatelia báli prevádzkovať všetko, čo je nepohodlné, alebo ak sa neboja, aby bol na niektoré stránky sťažený prístup. Je katastrofa, ak nejaký úrad alebo hriešna osoba určuje všetkým správny názor! Napríklad čoskoro by všetky komentáre, kde sa spomína Biblia, by mohli byť kľudne označené ako dezinformácie. Biblia je pre súčasnú propagandu veľmi nebezpečná kniha. To znamená, že akákoľvek zmienka o Biblii alebo biblických veršoch by rýchlo mohla zmiznúť zo všetkých diskusií! Z celkového hľadiska by sa tak dosiahlo veľa, väčšina ľudí by sa o tom, že existuje nejaká Biblia z internetových zdrojov ani nikdy nedozvedela. Dokonca aj náboženstvo v škole sme mali tak, že nikto o Biblii ani na náboženstve nediskutoval, to je tiež veľmi zaujímavé, ako by chcel niekto vykoreniť kľúčovú dôležitosť pochopenia biblických veršov a nahrádza ju učením a dogmami katolíckej cirkvi. Z učení a nariadení ľudí sa tu robí najvyššia autorita. Či už v cirkvi alebo v politike stále sa chce niekto hrať na Boha alebo na Jeho námestníka! Osobujú si autoritu, ktorá im nikdy nepatrila, pretože oni poverenie ani vymenovanie od Boha nikdy nedostali. Farári žiadne poverenie od Boha nemajú na odpúšťanie hriechov, ani politici žiadne poverenie nemajú na to, aby určovali, čo je správny názor! Samozvanci! Chcú určovať druhým, čo je správne a niektorí sa ešte tvária, že zastupujú Boha alebo si myslia, že na to majú nárok, keď sa rozhodli bojovať za slobodu a spravodlivosť! Stačí akokoľvek vznešenú ideológiu, ktorá sa nadraďuje nad slobodnú vôľu človeka zapracovať do zákonov (na čom sa postupne pracuje), a komunistická strana bude môcť zrazu každé svinstvo svojvoľne vykonávať podľa zákona. Antidiskriminačné, antidezinformačné zákony je možné použiť na ovládnutie slobodnej vôle človeka. Aj zákon o zákaze potratov môže byť preto nebezpečnejší, ako umožniť potraty vykonávať, určuje sa tým istý precedens, kedy je pod zámienkou vyššieho cieľa, v tomto prípade "ochrany života" možné ovládnuť slobodnú vôľu bezúhonného človeka. A v tom vidíme obrovské nebezpečenstvo, teraz sa to výnimočne chce použiť pre dobrý cieľ, ale ako taký zákaz potratov je zlý preto, že sa snaží istým spôsobom diktovať, ako má vyzerať správny názor. (podobné je to aj so zákazom nedeľného predaja) Také tendencie sú nebezpečné aj keď ide o dobrú vec. Mnohí diskutéri sú kresťania a vidieť, že nad Bibliou aj uvažovali. Niektoré komentáre sú rozhodne zaujímavé, ako napríklad tento pod týmto článkom na HS, bol však podobne ako mnohé iné zmazaný:

 

"Zákaz potratov by som tiež nepodporil. Ženu tiež nesmiete nútiť nosiť v sebe niečo, čo nechce. Poznám prípad, keď chalan mal určitú vrodenú vadu a dievča čo s ním spalo povedalo, že proste od neho dieťa nechce. Podobne to môže byť aj v prípade schizofrenikov alebo iných poškodení a ak už sa žena rozhodne pre potrat, potom čím skôr tým lepšie, ale aj tak, je to ťažké rozhodnutie, nejaké následky to bude mať určite vždy. V niektorých skôr výnimočných prípadoch môže byť z celkového hľadiska lepšie rozhodnutie potrat. Ide o to, aké budú celkové následky takého rozhodnutia. Následky má tiež, ak je to dieťa nemilované a nechcené, pokiaľ matka milovať dieťa čo v sebe nosí nedokáže, tiež sa robia obrovské škody. Na jednej strane je to tiež zabíjanie, ľudia však všetko vidia iba vo fyzickej rovine. V Biblii nájdeme prípady, kedy nenávisť alebo zlá myšlienka je rovnako trestaná ako vražda:
"Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom, a viete, že niktorý vrah nemá večného života, zostávajúceho v sebe." 1. List Jánov 3:15
Čo ak by bolo trestné už určité myslenie? Aj je, ale na Zemi sa to nevyučuje, že existuje nejaký skrytý zákon, ktorý pôsobí. Určitý spôsob myslenia má následky, ako keby sa fyzicky vykonal:
"Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj zcudzoložil s ňou vo svojom srdci." Matúš 5:28

Takéto základné vzdelanie nikto nevyučuje! Ľuďom a ľudstvu sa deje mnohé zlé, pretože sú ako analfabeti, myslia si že sa ich to netýka. Nikto neučí určitému spôsobu myslenia, ktorý vedie k životu, skôr sa tu robí všetko akoby naschvál proti životu. Ak by bol lekár zároveň aj farár, vedel by vysvetliť žene následky. Tu všetci len konajú a na tie následky v jemnej rovine, ktoré sa čoskoro ukážu aj vo fyzickej rovine, tu akoby nasilu majú všetci zavreté oči. Mi to pripadá, ako keby ľudia boli určitým spôsobom retardovaní. Potom by len tak hocikto ani nemohol vykonať potrat, lebo by vedel mieru svojej zodpovednosti a škody, ak by dokázal "vidieť" celkové následky. Vedel by posúdiť, či sa vykonaním určitého zla môže skutočne pomôcť, niekedy skôr vo výnimočných prípadoch áno. Lekár by mal chcieť pomáhať a nie ubližovať. Predstavte si, že by lekár mohol v niektorých prípadoch odmietnuť aj život zachraňujúcu operáciu, pretože by vedel posúdiť, že predĺženie života by mohlo uškodiť duši človeka... Z takého akoby Božieho pohľadu posúdiť vec. Vysokí kňazi, vysokí vedci a určití lekári by to mali vedieť. Komisia, ktorá by posudzovala celkové a nie len jednostranné následky zatiaľ neexistuje! Pomoc nemusí byť vždy pomoc, to čo život zachraňuje, nemusí vždy skutočne prospievať. Ani potrat nemusí byť za každých okolností len zlo.
Sú veľmi vážne následky, zvlášť ak sa potrat vykonáva v pokročilom stupni tehotenstva. Pokiaľ ľudia neberú do úvahy duchovné zákony, je dosť zbytočné niečo vysvetľovať. Právo ukončiť tehotenstvo by som napriek všetkému ponechal. Na vyšší vývojový stupeň by sa mal posúvať jednotlivec, potom sa môže posunúť aj spoločnosť, ak človek nemá ani záujem, nechce nič z duchovných zákonov vidieť ani počuť tak, čo s ním? Spoločnosť nesie obrovské následky za vykonávané potraty, stále by som však nechal žene tú možnosť, pre to mizivé percento prípadov, kde potrat môže byť na mieste. Väčšinou nás to ako ľudstvo vychádza draho, potrat je neprirodzená vec a málokedy je taká vec celkovo prospešná, z duchovného hľadiska potom mnohé ochorenia fyzické aj psychické bývajú s takýmto rozhodnutím spojené. Ale zase, ak ľudia ignorujú duchovné zákony, čo je riešenie? Predsa určité vzdelanie aj v tejto oblasti, nemôže sa to ignorovať a deliť veda od náboženstva, pretože telo, myseľ a duša sú spojené nádoby. Takže v škole by sa mala rozhodne preberať Biblia a Božie prikázania, pretože sú to Zákony pre trvale udržateľný život a pre šťastnú a zdravú spoločnosť, ale treba ich podať rečou človeku zrozumiteľnou, a učiť ho aplikovať ich do praxe. Lebo ináč to človek dokáže obvykle iba vo chvíľach, keď je zle. A pomáha to, častokrát vidíme, že obrátenie sa k Bohu prináša záchranu. Mohli by sme žiť na tejto Zemi normálne, ak by to pre nás bolo prirodzené a vysvetľované nielen farármi, ale aj lekármi a vedcami, pretože to dnešní rozumovo založení ľudia dosť potrebujú." 

 

Veľmi zaujímavý je krátky dokument kde hovorí bývalý riaditeľ potratovej kliniky:
https://www.biblik.sk/news/ako-sa-vykonava-potrat-dr-bernard-nathanson/