PRÁVNICI SĽUBUJÚ NORIMBERSKÉ PROCESY KAŽDÉMU, KTO JE ZA COVIDOVÝM PODVODOM

23.03.2021 11:25

badatel.net

 

PRÁVNICI SĽUBUJÚ NORIMBERSKÉ PROCESY KAŽDÉMU, KTO JE ZA COVIDOVÝM PODVODOM:

Uvádzam skrátený preklad poslednej komunikácie Dr. Fuellmicha z 15. februára 2021:

"Vypočutia asi stovky svetovo uznávaných vedcov, lekárov, ekonómov a právnikov, vykonané berlínskou vyšetrovacou komisiou v záležitosti Covid-19 od 10. júla 2020, zatiaľ s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou preukázali, že škandál Covid-19 nebol nikdy zdravotný problém.

Skôr v ňom išlo o upevnenie protizákonnej moci (protizákonnej, lebo bola získaná zločineckými metódami) skorumpovanej „davoskej kliky“ presunom bohatstva ľudí k členom tejto kliky, konkrétne zničením, okrem iného, malých a stredných podnikov. Platformy ako Amazon, Google, Uber, atď., si tak mohli privlastniť ich trhový podiel a majetok."

"...zdravotné a ekonomické škody, spôsobené opatreniami proti Covidu, boli také zničujúce, že musíme hovoriť o historicky jedinečnej miere deštrukcie. Konkrétne je zrejmá skutočnosť, že nikdy nebolo problémom zdravie, až na to, že očkovanie geneticky experimentálnymi látkami, prestrojenými za „vakcíny“, teraz vo veľkej miere spôsobuje vážne poškodenia, vrátane fatálnych následkov.

Medzitým čoraz viac ľudí, nie iba právnikov – a oprávnene – požaduje okrem okamžitého ukončenia týchto vražedných opatrení aj nestranné posúdenie skutočne nezávislým medzinárodným tribunálom podľa vzoru Norimberských procesov." Viac tu:

https://www.badatel.net/pravnici-slubuju-norimberske-procesy-kazdemu-kto-je-za-kovidovym-podvodom/