PREČO ANI SVÄTÁ BIBLIA NESMIE BYŤ POVAŽOVANÁ ZA SVÄTÚ

12.07.2019 22:58

"A hľa, istý človek pristúpil k nemu a povedal: Dobrý Učiteľu, čo dobrého mám činiť, aby som mal večný život? A on mu riekol: Čo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Bôh. A jestli chceš vojsť do života, zachovaj prikázania." Matúš 19:16-17

-   -   -

Prečo ani Pán Ježiš Kristus nechcel byť považovaný za dobrého, dokonalého a svätého? V Písme je jasné, KTO JE DOKONALÝ A SVÄTÝ:

 

"Kto z vás ma usvedčí o nejakom hriechu? Ale ak hovorím pravdu, prečo mi neveríte? Ten, kto je z Boha, počúva slová Božie; vy preto nepočúvate, pretože nie ste z Boha." Ján 8:46-47

-   -   -

Veru by sa nenašiel človek, ktorý by Pána Ježiša Krista mohol usvedčiť z nejakého hriechu, tak prečo potom ani On nechcel byť nazývaný dobrý, dokonalý a svätý?

"Vtedy ho obstúpili Židia a hovorili mu: Dokedy budeš držať našu dušu v napnutí? Ak si ty Kristus, povedz nám to otvorene! Ježiš im odpovedal: Povedal som vám, a neveríte. Skutky, ktoré ja konám v mene svojho Otca, tie svedčia o mne; ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec, ako som vám povedal." Ján 10:24-26

-   -   -

Čo to vlastne znamená svätý? Vynikajúco to vystihuje tento text: 

"model of excellence or perfection of a kind; one having no equal" https://www.shabdkosh.com/dictionary/english-punjabi/saint/saint-meaning-in-punjabi

"Model absolútnej dokonalosti svojho druhu; Kto nemá sebe rovného"

-   -   -

Na jednej strane Pána Ježiša Krista nemožno považovať za človeka ( "Prv než bol Abrahám, JA SOM" ) [- a nie ja som bol, hovorí JA SOM; Jn8:58,  Jn13:19-20 ]. KTO (alebo čo) JE teda Ježiš, JA SOM?

-   -   -

-   -   -

Odpovede sú jasné. Nie je to možné vypovedať slovami, a tí, čo o tom hovoria (Dobrý majstre, svätý Ježišu, Ty náš Boh, buď náš kráľ, dosadíme Ťa na trón, urobíme Ťa kráľom...) vlastne vôbec nechápu a stále myslia charakteristiky ľudské a nie Božské.

"Povedal im: A vy čo hovoríte, že kto som ja? 16A Šimon Peter odpovedal a riekol: Ty si Kristus, Syn živého Boha! A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach."

Matúš 16:15,16,17

-   -   -

Ostatní s výnimkou Matúš 16:16 nechápu, nevedia si odpovedať na otázku KTO JA SOM? (KTO JE JEŽIŠ) a chcú Ho urobiť niečím alebo niekým podľa seba. Jedni by Ho chceli urobiť kráľom a nejakého pápeža už robia Jeho námestníkom. Ak Petra, ortodoxného žida, ktorý mal ináč dosť problém veci pochopiť a ťažko sa vzdával málo platného učenia svojich otcov, a po tom všetkom ešte aj 3x zaprel Krista - toho robia prvým pápežom! Výtvory a výmysly ľudí by chceli vydávať za výlučne Božie dielo, či už Bibliu, úrad pápeža alebo sviatosť oltárnu. Oni hovoria, čo je najsvätejšie a sväté, čoho SOM neprikázal. Na jednej strane je Biblia ľudský výmysel - je dielom človeka dať do hromady staré spisy a vytvoriť z nich knihu. Vyberie sa, čo padne vhod, niečo sa pridá - nejaký debilný predslov nejakého Doc. ThDr. PhD., ktorý je dobrý akurát na to, aby bolo možné kedykoľvek použiť nejakú časť Biblie ako papier. Potom sa niečo uberie, ako desať strán textu a nazve sa to tiež Biblia - preklad ekumenický, (niekedy to dokonca volajú aj sväté písmo). Výsledok je množstvo Biblií a úpravy ako kto chce, ľudia sa zjavne neboja ani pridávať ani uberať, ani napriek varovaniu Zjavenie 22:18-19 lebo veď Zjavenie je vlastne samostatná kniha, aj tak sa to dá preložiť. A keď to celé dáme do knihy, tak potom to už nie je kniha, aj tak to môže ľudský rozum prekladať a vykladať, a dá sa to ešte bezpochyby aj oveľa rafinovanejšie. Je zjavné, že ani v mainstreamovej cirkvi ani v rôznych sektách sa mnohí členovia Boha vôbec neboja! Tak ako potom može niekto z Biblie robiť modlu? Čo chcete zakladať na Biblii? Na vlastnom chápaní Biblie si postaviť prosperujúci biznis? Založiť si vlastnú cirkev, sektu, alebo organizáciu? Alebo robiť si ďalej to, čo považujete za dobré a sväté a vyargumentovať si, že je to biblické a predsa aj ostatní by mali ísť podľa toho? Najlepšie však celý svet, ein Folk ein Reich ein Fuhrer - to je svätá trojica globálnych hráčov a bohom má byť jedna svetová vláda, snáď aj so ženou na čele, vyberie si pohlavie a vyškrtne príponu -ová. Všetko ostatné, čo do obrazu vášho sveta nezapadá, je samozrejme od diabla, teda je to vaše právo to odsúdiť a keď treba aj upáliť? Potom je homofób ten, kto sa obáva tomuto štátu platiť dane? Hm... a že prečo sme zadĺžení: podpora LGBT aktivít zo strany štátu nás vyjde draho ak ju budeme schvaľovať platením daní alebo našou spoluprácou so štátom! Súdiť nás môže Ministerstvo spravodlivosti, na čele ktorého dnes stojí bor l alias lady GaGa!

Zrovna teraz sa vytvorilo náboženstvo, kde kadejaké hovädo má svoje práva - homosexuál aj iný zvrhlík. To náboženstvo je liberalizmus, ten kto nechce legalizovať zvrhlosti je kacír! V minulosti upaľovali tí takzvaní "svätí" a teraz budú zakladať vatru a odstraňovať všetky hranice zvrhlíci! Jedni hranice stavali, druhí teraz všetky hranice odstránili, aby založili požiar! Vlastné chápanie toho, čo je dobré vydávajú za jedinú cestu: Liberálna demokracia to jediné správne... naša cirkev je jediná spásonosná ... jedine Biblia je dokonalá! 

-   -   -

 

SOLI DEO GLORIA!

JEDINE BOHU SLÁVA!

„ Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“

Nad tým, čo je skutočne dokonalé a sväté treba meditovať. Aj tak som presvedčený, že to v hĺbke duše vie každý človek. Iba niektorí zabudli. Ale aj náboženstvo (re-ligion) môže pre začiatok pomôcť znova vytvoriť so Zdrojom života duše spojenie. Ale za človeka (človek=v prvom rade duša) to neurobí ani farár ani nikto iný, následkom ľudského hriechu zborený most znova postavil Pán Ježiš Kristus. Cez Neho, so známosťou Jeho Svätého Mena má človek kedykoľvek a všade prístup k Bohu.

Náboženstvo je iba ukazovateľom cesty k Pravde, nie je Pravdou samotnou, náboženstvo má ľuďom a ľudstvu slúžiť k Cieľu nie po smrti, alebo po nejakej udalosti, ale TERAZ! Má ukazovať zmysel a cieľ života, rovnako ako ukazuje celá Príroda (napr. tu) a zmysel a cieľ života ukazuje bezpochyby aj Biblia! Cieľ a zmysel života ako taký JE dokonalý a svätý. Ten Cieľ sa nenachádza v budúcnosti, pretože JE!

Najvyšší Kráľ v osobe Krista slúžil ľuďom! Aj svetskí králi sa považovali za Božieho služobníka - z Božej vôle kráľ, v prvomrade sa snažili (mali by sa snažiť) z celej sily slúžiť BOHU KTORÝ JE a slúžiť tak ľuďom a byť tak na osoh sebe aj druhým, a nie slúžiť svojmu bohu a svojim ľuďom/pudom - potom je aj miliardár obyčajný žobrák. Teda zachovávať Prikázania: Milovať Boha, blížneho (v prvom rade seba) a ľudí. Liberál ani seba nemiluje, keď bude treba nastoliť poriadok, zrejme nebudú na úrade riaditeľa zemegule prítomní takí mierotvorcovia ako farár Kuffa a oni veru nebudú dávať liberála na osušku a liberalizmus do kanála! Liberalizmus pôjde do kanála aj z liberálmi, aby sa mali účastníci na čo pozerať, bude to show ako každá verejná poprava. Lucifer sa zasmeje na potupnom konci svojich prisluhovačov, skončia na šibenici, ktorú sami pomáhali stavať. (Každý podľa výšky svojej snahy, ako Haman. Ako Lucifer žaloval na anjelov, aj ich skutky sa dostanú pred kráľa. Možnože to bude najprv nejaký dočasne dosadený svetový kráľ, Boh aj diabla použije, ale urobí poriadok) A čo robia zo štátu liberáli? Vedú národné štáty na popravisko! Legalizácia zvráteností je v podstate tiež snaha vydávať ľudské za sväté, žiadny vodca sekty nedopadol dobre, ani žiadny príliš radikálny ani príliš liberálny diktátor nemal šťastný koniec.

Komu slúžia učení teológovia, predstavitelia rôznych siekt a naši politici? Oni sa nazývajú dobrí, dokonalí a svätí - svätá cirkev, svätý pápež, liberálni demokrati, filantropi, elita, vláda...

Naprieč Bibliou, tí ktorí Bibliu poznáte, viete ako väčšinou dopadli svätí?

-   -   -

Pre bezbožnosť prichádzajú ľudia o svoj štát, klaňali sa zlatému teľaťu - rozumu, vede a vlastným túžbam. Zaujímavé odpovede na súčasnú situáciu dáva Biblia aj v knihe DEUTERONOMIUM 9. kapitola. 

a nádej ŽALM 106
no a lásku Vám dá kto? Iba BOH.
Čo iné chcete hľadať tu krátku chvíľu na Zemi?