TEÓRIA VŠETKÉHO (1. ČASŤ)

27.08.2017 02:09

Nadišiel deň, kedy som túžil Pána Boha hlbšie spoznať. Už som vedel, že PÁN BOH JE a JE ŽIVÝ! Vlastne odmalička som nemal o tom najmenšej pochybnosti, už ako dieťa som sa s Ním rozprával aj pri bežných činnostiach. A keď prišla puberta, často krát v hneve a v zlosti veru aj dosť drzo a hlúpo. Puberta trvala u mňa zhruba do tridsiatky.

Pochádzam z katolíckej rodiny, alebo teda z rodiny, ktorá sa pri sčítaní ľudu, ktorého som sa odmietol aj odmietam zúčastniť, hlásila ku katolíckej viere. Ako dieťa som bol bez svojho súhlasu pokrstený a rodičia ma prehovorili, aby som si spravil prijímanie a birmovku. Keď som sa pýtal prečo, vraj preto, aby som mohol mať svadbu v kostole, no dodnes som sa neoženil ani sa ženiť nemienim.                      

Áno, občas sme chodili aj do kostolíka a na Vianoce sme pri štedrovečernom stole tupo odriekavali Otčenáš a Zdravas. Veru ani sme nevedeli, čo je to modlitba, no predsa sme cítili, že Pán Boh JE a zaslúži si vďaku aspoň na Vianoce, tak to teda pre Neho urobíme, lebo asi to tak chce. V našej modlitbe chýbala Láska a pravé Poznanie Pána Vesmírov - Jediného Pána Boha - Pána Ježiša Krista.

Modlitba bez lásky k Bohu nie je modlitba! Modlitba bez lásky je mantra, obyčajné mantrické cvičenie. Koľkí ľudia dnes poznajú Najdôležitejšie prikázanie? Opýtajte sa pána farára alebo katechétky, či to vedia. Pretože najpodstatnejšia vec v živote, na ktorej skutočne záleží JE:

 

Veľké prikázanie.

"Ale farizeovia počujúc že umlčal sadúceov, sišli sa dovedna, a jeden z nich, zákonník sa opýtal pokúšajúc ho a povedal: Učiteľu, ktoré prikázanie je veľké v zákone? A Ježiš mu riekol: Milovať budeš Pána, svojeho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je to veľké a prvé prikázanie. A druhé, tomu podobné je: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba! Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon i proroci."

(Svätá Biblia, Evanjelium podľa sv. Matúša; Mat 22:34-40)

 

Pokiaľ človek nemiluje Pána Boha, všetka jeho náboženská aktivita je v Božích Očiach neplatná. Na Božom Súde neobstojí či ste chodili v nedeľu kostola, ani to, koľko krát ste sa pánovi farárovi spovedali, ani to či máte absolvované predpísané katolícke rituály. Bez lásky ste obvinení aj z páchania dobrých skutkov.

 

NAJVYŠŠIA HODNOTA JE LÁSKA.

BOH JE LÁSKA. Čo chcete ponúknuť Najvyššiemu? Vašu samospravodlivosť a divadelné hry? Ja som nikomu nič neurobil-počúvam často. No dobre. Ale koľkým si nezištne z lásky pomohol, keď si mal k tomu toľko príležitostí, toľko možností, teraz si odpovedz - na koľko percent si svoje možnosti využil? Obchodníci a podnikatelia, ale aj Ty - ako chceš obstáť na Božom Súde?

 

I v zemských obchodoch sa spoliehať na Boha.

"Nože teraz vy, ktorí hovoríte: Dnes alebo zajtra pojdeme do toho a toho mesta a pobudneme tam rok a budeme kupčiť a získame, vy, ktorí neviete, čo bude zajtra. Lebo veď aký je váš život? Lebo ste parou, ktorá sa na málo ukáže a potom mizne. Namiesto toho, čo by ste mali hovoriť: Keď bude Pán chcieť, a budeme žiť, aj učiníme toto alebo tamto. Ale teraz sa chválite vo svojej chlubnej pýche. Každá taká chvála je zlá. Kto tedy vie dobre činiť a nečiní, má hriech."

(Epištola sv. Jakoba 4:13-16)

 

Najlepšie rozhodnutie v mojom živote bolo prijať Jeho Lásku, prijať do srdca Pána Ježiša Krista. Nemyslím tým nejakú oplatku v kostole, tá by ma nespasila-neverím vo výtvory človeka, verím v Jediného Živého Boha a Pána Ježiša Krista. Prijal som vierou, že Pán Ježiš Kristus trpel a zomrel za moje hriechy, vstal z mŕtvych a dnes viem, že JE ŽIVÝ! Zvláštne, dovtedy ako keby som ani ja nežil, a to som mal aj ženy, auto so šoférom a dosť slušné peniaze. A predsa, bez Pána Ježiša Krista to nebol život!

MILUJEM Pána Boha a ľudí  TEDA SOM.

Spasenie-Božia Milosť, Záchrana a Večný Život sa nedajú zaslúžiť skutkami, ani náboženskými obradmi:

"Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil."

(Efežanom 2:8-9)

 

Musel som uznať v sebe a v Pánu Bohu tri skutočnosti:

1.)  Som hriešnik a vo svojej podstate som duša, časť oceánu Ducha Svätého

2.) Ako duša nemám ani samostatnú, od Pána Boha oddelenú existenciu-čo bol vtedy pre mňa najväčší šok!

3.) Fakt že neustále potrebujem Božiu Prítomnosť, Božiu Lásku a Božiu Milosť! Tak veľmi Pána Boha a Pána Ježiša Krista potrebujem ako dýchať vzduch! Amen.

Prijať vierou a uznať fakt, že potrebujem Božiu Milosť a Božiu Lásku, uznať, že potrebujem odpustenie hriechov aby som sa k Nemu mohol priblížiť a zotrvať v Jeho Prítomnosti. Veď koľko krát som porušil Božie prikázania? Hriech bol aj to, že ja som ani nemal záujem poznať čo si o mojom správaní myslí Boh! Ale priznávam sa, mal som strach na to čo len pomyslieť...

Pravé pokánie, to je túžba po Bohu samotnom, túžba po zmene charakteru, zmena myslenia, zmena správania, zmena samého seba. Kto túto túžbu nemá, mal by sa modliť a prosiť si ju na kolenách. Bez seba, teda bez SOM - bez Poznania vlastného JA, bez Božej Lásky je nemožné zmeniť seba. V situácii, v ktorej sa ako civilizácia nachádzame bez takejto hĺbkovej zmeny naozaj nemá človek šancu najbližšie roky prežiť.

 

Pán Boh túži, aby ste Ho milovali, aj Vy túžite byť milovaný! To znamená v prvom rade:

MILOVAŤ PÁNA BOHA A MILOVAŤ KAŽDÉHO ČLOVEKA-PRIATEĽA AJ NEPRIATEĽA.

Ak chcete nasledujúce roky na tejto planéte prežiť, je najvyšší čas prejaviť aspoň snahu vyjadriť čo najskôr svoju lásku k Pánu Bohu a k človeku, ktorého máte radi - k mame,  otcovi, babke, bratovi, ku chlapcovi, k dievčaťu...

 

ROZMYSLITE SI TO DOBRE A NEBOJTE SA.

HĽADAJTE A NÁJDITE V BOHU A V SEBE ODVAHU.

VYUŽITE TÚTO MOŽNOSŤ, PRETOŽE UŽ NEMÁME VEĽA ČASU!

 

Pánu Bohu poďakujte za všetko dobré aj zlé, čo Vás v živote stretlo a pochopte, prečo musíte odpustiť všetkým, ktorí Vám ublížili:

 

"Lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám váš nebeský Otec; ale ak vy neodpustíte ľuďom ich pokleskov, neodpustí ani váš Otec vašich pokleskov." 

(Mat 6:14-15)

 

Pokiaľ sa budete snažiť milovať a odpúšťať, a budete to každý deň trénovať, raz dokážete odpustiť každému a všetko. To je prvý krok. Veď predstavte si, že ten človek, na ktorého sa tak hneváte môžete byť za iných okolností aj Vy. A z najvyššieho hľadiska v podstate ste to aj Vy!!
 

 

"Koho zabijú nebol nevinný a koho okradnú, ten si o to koledoval"

(CHALÍL DŽIBRÁN, básnik, autor krásnej knihy PROROK)

 

Vhodná je cielená ustavičná snaha milovať, odpúšťať a hľadať zmysel života, snažiť sa prísť na TO, ČO JE Podstatou vecí, Podstatou Vašou a Podstatou Vesmíru. To nie je len náboženská otázka, vedci tomu hovoria "Teória všetkého". Bez Theos, čo v gréčtine znamená BOH, je to nemožné. BOH=LÁSKA=VŠETKO. Nevyhnutne musí dôjsť k spojeniu vedy a náboženstva aby sme sa ako jednotlivci a teda aj ako civilizácia posunuli ďalej. Náboženstvo musí byť viac vedecké a veda, výskum a biznis viac náboženský a morálny.

 

"Je nemožné duševne alebo sociálne zotročiť ľudí, ktorí čítajú Bibliu." (Horace Greeley)

 

Pracujme na sebe 3x denne aspoň 3 minúty. Láska, úprimná Modlitba, čítanie Svätej Biblie-Božieho Slova, čítanie hodnotných kníh a meditácia nad zmyslom života by mali byť úplne prirodzeným zvykom. Či už ste veriaci alebo ateisti zvyknite si na každodenné zamyslenie sa v tichu sám nad sebou. Vhodné je pýtať sa do svojho Srdca v každom voľnom okamihu otázku:

 

KTO (alebo čo) SOM JA?

KAM IDEM?

KTO JA SOM A ODKIAĽ POCHÁDZAM?

 

Vedci sa intuitívne snažia nájsť odpoveď na túto kľúčovú otázku a hovoria, že potrebujú nájsť teóriu všetkého, skúsme im v tom pomôcť!

 

Zj 1:8

Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, hovorí Pán, Bôh, ktorý je a ktorý bol a ktorý prijde, ten Všemohúci.

Zj 1:11

ktorý hovoril: Ja som Alfa i Omega, prvý aj posledný, a čo vidíš, píš do knihy a pošli siedmim sborom, ktoré v Ázii: do Efezu, do Smyrny, do Pergamu, do Tyatír, do Sárd, do Filadelfie a do Laodicee.

Zj 21:6

A riekol mi: Stalo sa. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žízni, z prameňa vody života zadarmo.

Zj 22:13

Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, prvý i posledný.