Prečo židia neprijali Pána Ježiša ako Mesiáša / Why jews rejected Lord Jesus Christ as the Messiah (SK, CZ, ENG)

26.12.2018 19:33

https://www.youtube.com/watch?v=S_ROZmoppUc

PREDIVNÝ  SPASITEĽ

- Narodil sa v maštali, ale anjeli oznamovali Jeho príchod

- Žil v chudobe, ale milióny ľudí obohatil nehynúcim bohatstvom

- Neraz bol unavený, ale dával a dáva odpočinutie tým, ktorí prišli k Nemu

- Bol hladný, ale vyhlásil "Kto príde ku mne, nebude lačnieť naveky"

- Nemal vlastný domov a predsa povedal: "Toho, kto príde ku mne, nevyženiem von."

- Bol korunovaný tŕňovou korunou, ale svojich nasledovníkov obdarí korunou slávy

- Pri Jeho smrti bolo málo plačúcich, zato slnko skrylo svoju tvár a zem sa zatriasla v úzkosti

- Bol pochovaný v cudzom hrobe, ale tým, ktorí Ho prijali dáva večný život

- naložili s Ním ako so zločincom, ale raz sa pred Ním skloní každé koleno a každý jazyk vyzná, že Ježiš Kristus je Pán

- nenapísal ani jednu pieseň, ani jednu knihu, zato o Ňom bolo napísaných viacej kníh a piesní, ako o všetkých významných ľuďoch vo svete

- nechodil na vysokú školu, ale ani najväčší učenci nevystihli hĺbku Jeho učenia.

 

       KTO MÁ TENTO DAR - MÁ  VŠETKO