PREDCHÁDZAJTE JARNÝM DEPRESIÁM PRAVIDELNÝM ŠPORTOM

12.03.2021 10:56

"Vtedy pristúpil jeden zo zákonníkov, keď ich bol počul dohadovať sa, a vediac, že im dobre odpovedal, opýtal sa ho: Ktoré prikázanie je najprvšie od všetkých? A Ježiš mu odpovedal, že najprvšie od všetkých prikázaní je: Čuj, Izraelu, Pán, náš Bôh, je Pán jeden! A: milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysli a z celej svojej sily. To je prvé prikázanie. A druhé podobné je toto: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba! Iného prikázania väčšieho nad tieto niet." Marek 12:28-31

- - -

Tak ako sa snažíme o čisté prostredie, snažme sa aj o čistotu myšlienok a obracajme sa k Bohu. Základom v starostlivosti o dušu je prikázanie MILOVAŤ BOHA.

Celkovému dobrému pocitu pomáha aj šport. Ak postupne dosiahneme silu, rýchlosť či vytrvalosť a urdržiavame sa na určitej úrovni, ovplyvňuje výrazne celé telo, myseľ aj dušu. V tele prebývame iba krátko, preto z toho, čo máme je najvzácnejšia duša.

"Lebo čože to osoží človekovi, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Alebo jaké výmenné dá človek za svoju dušu?"  Matúš 16:26 

So športom to teda netreba preháňať, ale je dobré sa snažiť dostať na určitú úroveň, aby cvičenie malo viditeľné pozitívne účinky. Ľudia nechcú vynakladať energiu, aby sa cítili dobre, mnohí sa utiekajú k alkoholu alebo k drogám. Je to síce na chvíľu dobrý pocit takmer bez námahy, ale zúčtovanie príde v každom prípade. Preto je lepšie veci dosiahnuť prirodzenou cestou. Starostlivosťou o telo, myseľ aj dušu.

- - -

Zaujímavý článok je aj na VITALITANET.SK:

Serotonín – nielen hormón šťastia Ako ho mať dostatok a čo robiť, ak nám chýba

https://www.vitalitanet.sk/modules/contentpack/blockblog-post.php?post_id=161