PRETO VÁS BUDEM SÚDIŤ... KTO JE TEN, ČO ČLOVEKA SÚDI?

23.04.2020 11:42

"Preto vás budem súdiť, každého podľa jeho ciest, dome Izraelov, hovorí Pán Hospodin. Navráťte sa a odvráťte sa od všetkých svojich prestúpení, a nebude vám neprávosť na závadu, klesnúť. Odvrhnite od seba všetky svoje prestúpenia, ktorými ste prestupovali, a zadovážte si nové srdce a nového ducha! Lebo veď načo máte zomrieť, dome Izraelov? Lebo nemám záľuby v smrti zomierajúceho, hovorí Pán Hospodin. Obráťte sa tedy a žite!" Ezechiel 18:30-32

- - -

Rozmýšľať, k čomu nás choroba núti, alebo na čo upozorňuje – obvykle má aj funkciu ochrany a častokrát bez choroby by sa vám v živote udiali oveľa väčšie škody. To neznamená, že chorobu máte prijímať alebo odmietať. Energia musí byť smerovaná správne – prijatie je obvykle len kapitulácia a odmietnutie obvykle len sebaklam (psych. pacienti častokrát odmietajú pripustiť skutočný stav).

Tvrdím, že chorobu prijať človek nesmie, ak sa chce vyliečiť – to sú moje skúsenosti s liečbou psychických chorôb. Lekári-psychiatri obvykle učia, aby človek chorobu prijal, zmieril sa s klamom, že jediná cesta je užívať psychiatrické drogy, ktoré sú VŽDY iba odklad alebo postupná výmena jedného problému za druhý. Psychická choroba sa časom vďaka užívaniu liekov vymení za fyzickú, napr. obezita, nechuť žiť, rozvoj ďalších závislostí a celkový úpadok človeka, ako u každého, kto drogami rieši svoje problémy. Ľudia si spočiatku myslia, ako im lieky pomohli, neskôr sú tam kde boli predtým + závislosť na antidepresívach. Zase majú veľký problém, ktorý je ešte o niečo ťažšie riešiť ako na začiatku! Psychiatriké lieky sú ťažko návykové legálne drogy. Choroba alebo problémy človeka na niečo upozorňujú, snažia sa ho k niečomu nútiť, k nejakej zmene (takto je to takmer u každej choroby) Prijatie je vlastne akceptovanie toho, že keď som v živote niečo robil zle – toto je trest! Ale človek si to nesmie vysvetľovať po svojom ani trestať sám seba poddávaním sa okolnostiam, ktoré by ho mali skôr prebudiť ku aktivite! On však zvyknutý na pasivitu len čaká a čaká... Miesto hľadania cesty ako sa zaradiť na svoje miesto vo Stvorení človek buď upadá do pasivity alebo sa ešte hnevá na Boha! Človek býva potrestaný aj za to, že nechápe, že Boh nemá záujem niekoho trestať, treba pochopiť, že trest je zákonitý - bibl. schváliť pokutu za svoju neprávosť. ( Leviticus 26. kap.  v. 36 - platí aj psych. chor., v. 41, 43 zákonité následky) Pretože človek na Zemi sa obvykle nevychováva v Duchu Božích zákonov ale v duchu lží satanskej propagandy, nerozumie a plytvá svojou drahocennou energiou nechuťou žiť a na výhrady či niekedy dokonca vyslovene agresiu voči Bohu! Naprieč celou Bibliou vidíme, že niektoré zlé veci sa museli udiať, ale ak ich Boh dovolil, vždy iba ako určitý zákonitý následok nesprávnych rozhodnutí! Podľa Biblie bolo Bohu vždy ľúto, ak bol zákonitý následok krutý. Častokrát mnoho a mnoho ráz Boh ľudí varoval prostredníctvom svätých a prorokov.

"Lebo nemám záľuby v smrti zomierajúceho, hovorí Pán Hospodin. Obráťte sa tedy a žite!" Ezechiel 18:32

- - -

Boha by sme si nemali predstavovať nijak. Všetky reči aký je Boh okrem toho, že Boh je dobrý sú zbytočné. Vedomá Existencia vo všeobjímajúcej láske, Ktorá na ničom nezávisí, nikomu zo svojej podstaty nemôže ubližovať, na nikoho sa hnevať, lebo je samotným životom bez formy a tvaru. Stvorila náš vesmír ako trvale udržateľný vďaka nezmeniteľným Božím zákonom, ktorých zvratnému pôsobeniu sa nevyhne nikto. Zlo robia zlí, odpadlíci od Boha a tí, čo sa stavajú na odpor Jeho zákonom. Sami sa vyhrhujú zo života a budú vyvrhutí, sami sebe sú Najvyšším sudcom, podobne ako aj tí, ktorí usilujú o dobro a čistotu myšlienok. Jedni sami seba odsúdia k smrti, druhí k životu.

Existencia všetkého, vrátane zrnka piesku aj všetkých vesmírov, Život ako taký, Ktorý si je vedomý sám seba je Boh. Sat, Čit, Ánanda - Existencia, Vedomie, Blaženosť (radosť zo života, láska, príťažlivosť) Jeho Vesmír, On JE Večná Existencia, Bytie, Láska a Život ako taký, On predsa má právo si určovať podmienky! Mimo Neho nie je možný život! Dokonca aj Luciferov antikozmos môže dočasu existovať len preto, že to Boh dovolí a stále sa zneužíva Božia sila na zlé veci – dočasu. Z pohľadu človeka to môžu byť celé eóny... (v skutočnosti však celé veky slúži zlo skôr na zlákanie zlých a na ich definitívne vyvrhnutie. Rýchle uvoľnenie energie pri kontakte hmoty a antihmoty, materiálnemu na úplný rozklad a pád, duchovnému na pretrhnutie pút hmoty a stúpanie nahor ku Svetlu)

Slobodná vôľa je niečo sväté a nedoknuteľné, je daná aj ľuďom, už to je dôkazom, že človek dostal na jednej strane slobodu a moc ako Boh! Nikto však nesmie slobodnú vôľu zneužívať! Pokusy o vnucovanie očkovania, pokusy o kontrolu myšlienok a správania, pokusy o nadvládu nad svetom sú pokusy o nadvládu nad Bohom. Takéto pokusy sa dnes rýchle odhaľujú ako špinavosť, lož a podvod už v základoch, vidieť napr. ako rýchlo sa odhalil podvod s koronavírusom a dnes na rozdiel od čias minulých už iba málokto verí, že mediálna ilúzia koronavírusu je reálna. Reálne sú následky opatrení tých, ktorí túto ilúziu pomáhali živiť.

Pre pochopenie KTO/ČO BOH JE to musí byť prežité. A ani to častokrát nestačí na vykorenenie falošných náboženských a bohužiaľ aj biblických predstavách o primitívnom Bohu, ktorý by chcel zabíjať za to, že niekto zbiera drevo v sobotu (Num15:32nasl.) alebo že niekto dá sčítať ľud (1.Kron.21.kap). Na jednej strane je dobré, že k podrobnému štúdiu Biblie sa aj dnes dostane málokto. Mohol by si Boha vyložiť po svojom a zakrútila by sa mu hlava z toho zla, ktoré čítame v Starom zákone. Nový zákon by mal poznať každý, to je veľmi podstatná vec! Čo sa týka Starého zákona, možno by bolo lepšie, keby to ľudia ani nečítali. Ide o to, aby si jednoduchý človek tej doby vedel predstaviť následky a kiež by sme boli všetci tak jednoduchí, aby sme sa báli akéhokoľvek reptania proti Bohu. Chyba je v doslovnej interpretácii Boha ako osoby, ktorej mnohí nesprávnym chápaním Biblie môžu pripisovať ľudské vlastnosti. (hnev, žiarlivosť, rozčúlenie, konanie v afekte, ľutovanie zla, ktoré údajne vykonal, omyly - pritom ide o zákonité pôsobenie toho, ako je náš vesmír nastavený a nie o nejakú osobu, ktorá by vás mala kompletne v moci. Boha nikdy nemôžete vidieť, ani sa pred Neho postaviť)

Drobný omyl v nepochopení Božích zákonov môže znamenať choroby, mor, nešťastia alebo klimatickú katastrofu! Nemôžeme preberať kontrolu nad vecami a výrobkami, ktoré nie sú naše. Ani nad druhými ľuďmi, ani nad Zemou, hocikde kopať, stavať... Zem ani nič čo je na nej nám nepatrí! Správca nie je vlastník! Správca nemôže ani hocičo kontrolovať, čo mu neprináleží. Sčítanie ľudu je snaha o určitú kontrolu a moc nad ľuďmi, ktorá neprináleží ani kráľom. A tu sa kadejaká satanistická banda snaží kontrolovať život, slobodu človeka a ešte aj počasie! A ak to robí jeden štát, začnú to robiť aj ďalšie. Ako to bolo v prípade nukleárnej zbrane? Pod zámienkou rýchlo vytvoriť ilúziu moci, obrany, bezpečnosti, boja proti niečomu (terorizmu, klim. zmenám a pod.) sa tu za cenu poškodenia celej Zeme a vytvorenia jedovatého prostredia pre všetky živé bytosti táto ilúzia vytvára! Vôbec človek na nič nehľadí, iba rýchle dosiahnuť svoje aj za cenu keby mal obetovať Zem! V Biblii sme zákonité následky chybných rozhodnutí kráľov mohli poznať v jediný moment: kráľ urobil niečo, čo sa Bohu nepáčilo a doplatil na to sám taký kráľ alebo celý jeho ľud. Zákonité následky sme ináč mohli vnímať v priebehu desaťročí či storočí, čas sa postupne skracoval a dnes ich tiež môžeme vnímať takmer okamžite. Biblia je stále aktuálna. Boží súd si takto nikto nepredstavoval! Tí čo robia niečo zlé, postupne prichádzajú o všetku energiu a u väčšiny sú rezervy už tak vyčerpané, že čo večer zasejú a siali by po dlhej dobe, zbierajú rozmnožené už ráno! No a to im dá zabrať, vyčerpáva ich to strašne. To platí pre akýkoľvek skutok a myšlienku. Veď vidíte čo sa deje, ako sa to pekne samo čistí. Boháči chorľavejú, niektorí končia za mrežami a zomierajú. Zrazu nastali problémy aj každý deň sypať chemtrails... Je možné, že svet bude mať problémy s vodou, voda akoby základný nosič života sa pre väčšinu ľudstva rýchle stráca. Každý Slovák má aj čoraz väčšie materiálne bohatstvo už v týchto časoch, ak ešte môže pitnou vodou splachovať záchod!

Je možné, že sa diabol rýchle pokúsi o totálnu kontrolu nad svetom, lebo popri všetkej jeho sile a moci vie, že už nemá čas...

"Preto sa veseľte, nebesia, a ktorí stánite v nich! Beda tým, ktorí bývajú na zemi a na mori, lebo sostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas." Zjavenie 12:12