PREŽEHNANIE SA A NIEČO O TALENTOCH

08.08.2019 10:12

Prežehnanie sa - to je vlastne rozšírenie Boha do všetkých smerov. U praktikantov mainstreamových náboženstiev sa vykonáva rukou, ale má v prvomrade vychádzať z duchovného srdca, ako sebaodovzdanie "vpustenie" Boha do všetkých oblastí života: duchovnej, mentálnej aj telesnej - vrátane voľného času a koníčkov. Takto kresťan alebo pravý veriaci "klepe na dvere", dáva Bohu najavo, že Mu otvára celé srdce.

 
❤ Duchovné srdce - od stredu hrudníka kúsok doprava. ❤

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/duchovne-cvicenie-v-kazdodennej-praxi/

❤ Duchovné srdce - od stredu hrudníka kúsok doprava. ❤

 (tam kde si človek ukáže prstom na "ja", alebo v tichu vyciťujte prameň bytia)

-   -   -

V Biblii čítame o talentoch alebo o hrivnách. Väčšina z ľudí dostala od Boha nielen jeden talent, ale oveľa, oveľa viac! Je povinnosťou človeka tieto dary, vlohy, talenty, možnosti, aj voľný čas nejako zúročiť. Priniesť Bohu aspoň nejaký úrok. (pre lenivcov návod tu) Ľudia si predstavujú Boha ako od seba oddelenú bytosť. Myslia si, že niekto iný ako ich vlastné skutky ich tu na Zemi alebo po opustení telesnej schránky bude súdiť. Náboženský blud umožňuje rozsievať zlé a pritom dúfať, že nejaká spoveď alebo "niekto tam hore" zariadi, aby zo sváru či lenivosti, ktorú ľudia zasiali vyrástlo niečo pekné. Je lepšie si zvyknúť aspoň trochu sa duchovne hýbať. Veď aj zanedbaný chrup môže vyvolať zápal, bolesť aj fyzickú smrť, čo potom zanedbaná duša! Najmenej 1x za deň si spomenúť na Boha, na to, že život hoci aj akokoľvek zbabraný má stále zmysel a cieľ, vyvinúť každý deň aspoň nejaké úsilie o pravé poznanie Boha a samého seba!