PROGRAMOVANIE A SYMBOLIKA VO FILMOCH

23.07.2020 10:44

Detailne sa tieto veci rozoberajú vo vynikajúcom dokumente THE ARRIVALS Uvedieme jedno krátke video, ktoré je najmä o programovaní vo filmoch pre deti. Veľmi zaujímavo vyzerá celý kanál Gyorgy Ruess z ktorého je toto video:

Illuminátské umění - Disneyho temná stránka