PROTIPARAZITÁRNY BALÍČEK

16.03.2021 10:58

O tomto produkte, jeho účinnosti či zložení nemáme ďalšie informácie, vyzerá však veľmi zaujímavo a mohol by pomôcť:

https://www.jukl.sk/produkt/protiparazitalny-balicek/

https://www.jukl.sk/produkt/protiparazitalny-balicek/