PROTOKOLY, TALMUDIZMUS, SUPERLÓŽE, ŽIDOVSKÁ VOJNA PROTI ĽUDSTVU

16.11.2021 09:27

„Je jedna stará agadická 45 zásada, že velké světodějné události se stávají z vůle Izraele.” (Citováno podle Beeka, Die Geheimnisse der Weisen von Zion, 3. vydání 1919, str. 25.) Žid Baruch Levi napsal Karlu Marxovi (podle Revue de Paris, roč. 35, č. 11, str. 574):
„Židovský národ jako celek bude sám sobě Mesiášem. Jeho panství nad světem bude nastoleno sjednocením všech ostatních lidských ras. Odstraněním hranica monarchií, které jsou zdrojem partikularismu, bude nastolena jediná světová republika, v níž budou občanská práva všeobecně přiznána Židům. V této nově organizované lidské společnosti budou synové Izraele všude vedoucím elementem, zvláště když se jim podaří dostat masy pracujících pod své vedení. Vlády národů, které budou tvořit světovou republiku, se prostřednictvím vítězství proletariátu dostanou všude do rukou Židů. Vládnoucí židovskou rasou bude všude zrušeno soukromé vlastnictví a Židé budou spravovat státní majetek. Takto budou naplněna proroctví Talmudu, že v čase příchodu Mesiáše budou vlastnit klíče k bohatství všech národů světa.” (Cit. podle Kämpfera, Jüdische Selbstbekenntnisse, Hammer-Verlag, Lipsko 1929, str. 34.)

"Musí být prvořadou úlohou každého, kdo je schopen uvažování, tento dokument číst, studovat a rozšiřovat ve všech vrstvách obyvatelstva. Díky Božímu řízení máme v rukou po staletí vypracovávaný a uskutečňovaný fanatický plán na zničení samostatnosti všech národů světa a na zbudování věčné, světové sionistické říše na troskách národů, států a ras,..."

https://ulozto.sk/file/7kTFiBqiHkxK/protokoly-talmudizmus-superloze-zidovska-vojna-proti-ludstvu-zip#!ZJWyBQR2ZwIuMwD1BJSxZGAuLJSxBRg4n0ucAUcbqJSjqwR2Zj==

Prave_Protokoly_sionskych_mudrcu

Zidovska_nevyhlasena_valka_lidstvu

Talmudismus_arcinepritel_lidstva_Dil_2

Svetu_vladnou_superloze