RABÍN O GOJIMOCH

06.08.2020 01:31

"Keď niekto z nás urobí krok vpred, musí ho ďalší nasledovať. Ak sa však dostane na scestie, musí mu niekto z nás pomôcť."

"Keď je Žid pred kresťanským súdom, je nutné, aby sa ho blížni ujali a pomáhali mu. Ale len vtedy, ak žil podľa predpisov, ktoré Izrael už tak dlho zachováva."Viac tu: https://www.biblik.sk/pomoc-ludom/

23) "Keď niekto z nás urobí krok vpred, musí ho ďalší nasledovať. Ak sa však dostane na scestie, musí mu niekto z nás pomôcť."

"Keď je Žid pred kresťanským súdom, je nutné, aby sa ho blížni ujali a pomáhali mu. Ale len vtedy, ak žil podľa predpisov, ktoré Izrael už tak dlho zachováva."

22) Keď takto vytrvalo pôjdeme krok za krokom vpred, zatlačíme kresťanov a zničíme ich vplyv. My budeme svetu predpisovať, koho má ctiť, komu dôverovať a čo má zavrhnúť.  Ak povstanú niektorí jedinci a zaplavia nás klebetami, nič netušiace poddajné masy sa nás zastanú a ujmú. Až sa staneme neobmedzenými pánmi tlače, potom bude pre nás veľmi ľahké zmeniť pojmy cti, cnosti, charakteru a posvätnosti rodiny, ktorá bola doteraz nedotknuteľná a ktorej zasadíme prvú ranu k úplnému zničeniu. Potom budeme môcť zničiť všetko, čo kresťanov – našich nepriateľov -povznášalo v ich viere a dôvere. A až si z vášní vytvoríme potrebnú zbraň (homosexualizmus pozn. Biblik), budeme môcť vyhlásiť boj všetkému, čomu sa až doteraz vzdávala česť a úcta.
11) Advokátska kariéra nám poskytuje najlepšiu príležitosť, aby sme sa mohli pochváliť svojimi vedomosťami, a súčasne nám dovoľuje vnikať do súkromných tajomstva našich najväčších nepriateľov, kresťanov! Týmito znalosťami ich potom môžeme dostať do závislosti na nás."
https://blog.hlavnespravy.sk/22051/rabin-o-gojimoch/

Verzia pre tlač: Rabín o Gojimoch_článok Boris Mesár.docx