RELIGIONISTA JAN KOZÁK: SKUTEČNÁ HISTORIE KŘESŤANSTVÍ

27.11.2020 21:19

Jan Kozák (* 21.5.1951 Praha) je český religionista, prekladateľ z nemčiny, latinčiny a sanskritu do češtiny a vydavateľ starých nábožensky orientovaných textov.

ŽIVĚ: Mgr. Jan Kozák - Skutečná historie křesťanství #1

https://www.youtube.com/watch?v=MaBSPp2jXII

ŽIVĚ: Mgr. Jan Kozák - Skutečná historie křesťanství (2)

https://www.youtube.com/watch?v=2D6uCsvrNWg

-  -  -

Názor pána Kozáka je iba jeden z názorov, napr. kniha Werner Keller - BIBLIA MÁ PREDSA PRAVDU  na základe mnohých arch. nálezov potvrdzuje biblické udalosti