RIZIKÁ ŽIARENIA Wi-Fi a MOBILOV / Wi-Fi & CELL PHONE RADIATION DANGERS (SK, ENG)

12.10.2018 17:10

www.elektrosmog.voxo.eu

 

Čo dnes vieme o vplyve mikrovlnného žiarenia na ľudské zdravie:

The Health Impact of Cell Phone Radiation What we know now - 9.26.18


https://www.youtube.com/watch?v=kYTXDN3JXY8

Vedci zverejnili závery, že žiarenie mobilného telefónu môže spôsobiť onkologické ochorenia, na základe aktualizovaného zhromažďovania dôkazov z oblasti výskumu / New Review Paper: Scientists Publish That Mobile Phone Radiation Can Cause Cancer Based On Updated Accumulation Of Research Evidence

https://ehtrust.org/new-review-paper-scientists-publish-that-mobile-phone-radiation-can-cause-cancer-based-on-updated-accumulation-of-research-evidence/

 

Wi-Fi  SÚ  ZÁVAŽNOU  HROZBOU  PRE  ĽUDSKÉ  ZDRAVIE:

Wi-Fi is an important threat to human health - Martin L. Pall, Washington State University:

 

Poprední predstavitelia vedeckej komunity naliehajú na novelizáciu emisných rizík rádiofrekvenčného žiarenia / Leading Scientists Urge Upgrading RFR Emission Risks: TR Daily

https://ehtrust.org/leading-scientists-urge-upgrading-rfr-emission-risks/

 

Kritika medzinárodnej komisie pre zamietnutie sprísnenia limitov expozície z mobilných telefónov / US Scientist Criticizes International Commission’s Refusal to Strengthen Cell Phone Radiation Exposure Guidelines

https://ehtrust.org/us-scientist-criticizes-international-commissions-refusal-to-strengthen-cell-phone-radiation-exposure-guidelines/

 

Okrúhly stôl 2018: Zdravie v budovách / National Institutes of Health Health in Buildings Conference 2018 Electromagnetic Radiation Panel

https://ehtrust.org/national-institutes-of-health-health-in-buildings-conference-2018-electromagnetic-radiation-panel/ 

 

ĎAKUJEME / THANKS TO:

 www.elektrosmog.voxo.eu