RNDr. EMIL PÁLEŠ O BUDÚCOM USPORIADANÍ SVETA

27.03.2019 15:27

Sofiológ Emil Páleš a jeho zaujímavé myšlienky:

Aká má byť ekonomika budúcnosti? Ako môže človek na tejto planéte vôbec prežiť?

Spôsob myslenia, ktorý by si mal človek a civilizácia osvojiť, aby ľudia boli šťastní:

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/ariadnina-nit-77-2019-03-22/