ROLAND BERNARD: BANKÁR O LUCIFERIÁNOCH / BANKSTER ABOUT LUCIFERIANS (SK, ENG, DUTCH)

20.11.2018 09:31

www.infovojna.sk

Roland Bernard: "Všetko čo ste kedy chceli vedieť, sa dozviete sledovaním toku peňazí."

"Everything you want to know about the world, you can know by following the money."

"Môžete si tvrdiť, že náboženstvo je rozprávka, že Boh neexistuje, že to všetko sú len nejaké výmysly. No pre týchto ľudí je to pravda a tvrdá realita a slúžia niečomu duchovnému, čo nazývajú Lucifer."

"You can say religion is a fairy tale, God doesn't exist, or nothing of this is real. Well, for this people it's truth and reality and they served something immaterial, what they called Lucifer."

Roland Bernard

 

 

ĎAKUJEME / THANKS TO:

 Jana and team of Radio