ROY LITTLESUN: TREBA SI ZAČAŤ VARIŤ + VIDEO / YOU HAVE TO COOK FOR YOURSELF [SK, ENG] (AKTUALIZÁCIA + CITÁTY A VIDEO)

14.08.2019 16:50

"NADIŠIEL ČAS, ABY SME ZNOVUZÍSKALI VLÁDU NAD KVALITOU SVOJEJ KRVI. A ZAČÍNA TO TÝM, ŽE SI DÁVATE POZOR, ČO VKLADÁTE DO ÚST."

POVYHADZUJTE MIKROVLNKY A HLINÍKOVÝ RIAD. OČISTITE SVOJU KUCHYŇU. ZBAVTE SA CUKRU, COCA-COLY A VŠETKÝCH NEKVALITNÝCH POTRAVÍN. VAŠE TELO JE VÁŠ KOSTOL, TAK SI HO CTITE, INÁČ STE POKRYTCI. ZAMYSLITE SA NAD TÝM. VY MÁTE ZODPOVEDNOSŤ."

"Get rid of microwaves and alluminium dishes. Clear your kitchen from the sugar, Coca-Cola, Fanta, etc. (clear your kitchen from all of low quality food) YOUR BODY IS YOUR CHURCH, IF YOU EAT PIZZAS, DRINK COCA-COLA if you eat or drink trash YOU'RE HYPPOCRITES.

PLEASE THINK ABOUT THAT ALL. YOU HAVE THE RESPONSIBILITY."

Roy Littlesun: 

"Treba si začať variť."

"You have to cook for yourself"

(Article slovak only/článok iba v slovenčine)

https://varecha.pravda.sk/magazin/roy-littlesun-treba-si-zacat-varit/11321-clanok.html

"Každá negativita je sebadeštruktívna v konečnom dôsledku sa zničí."

ALL NEGATIVITY IS SELF-CONSUMING, IT DESTROYS ITSELF."

"Every negativity is destructive, it will destroy itself."

Veľmi zaujímavé video / very interesting video:

https://www.youtube.com/watch?v=R2gfqkNBEJY&t=1h22m44s