ROZHOVOR MAJSTRA SO ŽIAKOM / NOVICE AND THE ZEN MASTER (SK, ENG)

12.11.2019 10:47

Príde žiak za zenovým majstrom a pýta sa:

"Majstre, aká je podstata zenu?"

 - "Už si raňajkoval?"

"Áno."

- "Tak choď a umy si misku."

"Majstre, existuje nejaké vyslobodenie z tohoto trápenia? Každý deň sa len obliekame, jeme... Aká je z toho cesta von?

- "Chceš to skutočne poznať?"

"Áno!"

- "Tak sa obleč a najedz sa."

 

ENGLISH:

There comes a novice to a zen master:

"Dear master, what's exactly the core of zen?"

"Did you have your breakfast?"

"- Yes master!"
"Go and wash your bowl."
"- Master, is there any way how to set myself free from this suffering? Every day we dress up, we eat... Is there really a way out?"
"- Do you really want know this?"
"- Yes master!"
"Get dressed and eat."