ROZHOVOR S PETROU F. RÉDOVOU, VEDÚCOU SESTROU NA JIS A COVID ODDELENIA V LONDÝNE (DOPLNENE, AKTUALIZÁCIA 1x)

18.10.2021 17:37

"Tieto injekcie zabíjajú a minimálne robia ľudí chorými a pokiaľ niekto pokračuje v tom, že niekto ľuďom takúto injekciu dáva, pácha zločin a je zločinec."

-   -   -

Petra F. Rédová:

"MÁ TO VEĽA VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOV A ĽUDIA Z TOHO UMIERAJÚ."*

"POCHOPILA SOM, ŽE TU IDE O JEDEN VEĽKÝ PODVOD."

https://vk.com/video-206184334_456239093

Poznámka k videu:

- veľmi zaujímavé, počúvajte pozorne chvíľu čas videa od 47:10

voľný prepis citácií z videa "V Anglicku ľuďom černali prsty, mali čierne fľaky po tele, na MR sme videli, ako im orgány infarktujú." "To čo bolo tam, v ČR nebolo, vlastne nevieme čo to bolo, prírodzene sa to nechovalo, bolo to ako biologická zbraň (rozprašovanie lietadlami)"

- t.č. zacielené na čiernu rasu, na mužov

Robte si poznámky, aj oni majú tiež podozrenie a dlho to píšeme už aj my, že sa jedná o otravu vzduchu, ktorú spôsobuje rozprašovanie chemtrails (stav ovzdušia tu) a dokiaľ sa chemtrails nebude vyšetrovať, márne sú opatrenia a márne sú všetky snahy, pretože ak rozprašovanie chemtrails bude pokračovať, ťažko by tu vôbec ostal niekto, kto by to prežil... (možnože by prestali, ak by stav populácie bol okolo pol miliardy a začali by vždy, keď sa navýši) Tak vás prosíme, premýšľajte, čo budeme ďalej robiť, musíme to riešiť, ignorácia znamená istú smrť alebo totálne otroctvo, časom ak by rozprašovanie chemtrails pokračovalo, boli by chorí prakticky všetci. Urobte si vlastný výskum, zistite, aká je situácia a nech je to Slovensko, ktoré začne Nové Slovenské Národné Povstanie, pretože fašisti pokračujú v holokauste, ktorý sa teraz týka celej planéty a každého národa.

 

AKTUALIZÁCIA 1: My sme v jednom článku kedysi dávno pred Covidom písali, že prudký pohyb vláken zahniezdených v tele môže spôsobiť vnútorné krvácanie (možný spôsob, ktorým je možné náhle vyvolať tento pohyb je elektromagnetické pole, súčasné, Wi-Fi, alebo aj 5G)

 

Rozprašovanie chemtrails, nedeľa 17.10.2021, 8:35 ráno:

 

 

Rozprašovanie chemtrails sobota 16.10.2021, čas 16:18, cielené prekrytie Slnka:

 

 

Rozprašovanie chemtrails sobota 16.10.2021, čas 16:18, cielené prekrytie Slnka, detail:

________________________________________________________________________________________________________________________

* SÚKL PRIZNÁVÁ, ŽE NAMIESTO LABORATÓRNYCH ZVIERAT POUŽÍVAJÚ ĽUDÍ

Klinické zkoušky budou dokončené v roce 2023, fáze testování na laboratorních zvířatech byla omezena, výrobci neposkytli “raw data”, ověření bezpečnosti kontrolními orgány MZČR neprobéhlo (viz bod VIII Odůvodnění žádosti). SÚKL uvádí: “… protože rozhodnout, zda existuje kauzální vztah mezi nežádoucim účinkem a podáním léčivého přípravku je v mnoha případech (s ohledem na konkominantní terapii, průběh onemocnění, současně probíhajíci onemocnění atd.) velmi obtížné

 

Žadatel požaduje poskytnutí níže uvedených informací.

1.) EMA uvádí k očkovací látce Comirnaty a Moderna tyto informace:

“Dopad očkování přípravkem Comirnaty/Moderna na šíření viru SARS-CoV-2 v komunitě dosud není znám. Dosud není známo, kolik očkovaných lidí může být stále schopno přenášet a šířit virus.”

“V současné době není známo, jak dlouho trvá ochrana poskytovaná Comirnaty/Moderna. Lidé očkování v klinickém hodnocení budou po dobu 2 let sledování, aby získali další informace od době trvání ochrany.” “Ze studie nebylo k dispozici dostatek údajů k závěru, jak dobře přípravek Comirnaty/Modrna funguje u lidí, kteří již měli Covid-19.” informácie zo stránok SÚKL