RUSKÍ VEDCI VYROBILI ZLÚČENINU, KTORÁ BY PODĽA OFICIÁLNEJ VEDY NEMALA EXISTOVAŤ / RUSSIAN SCIENTISTS HAVE CREATED A NEW SUPERCONDUCTOR COMPOUND PrH9, ACCORDING TO OFFICIAL SCIENCE IT SHOULDN'T EXIST (SK, ENG)

05.03.2020 08:16

hlavnespravy.sk

"Zvýšením tlaku získali vedci látku PrH9. Zaujímavé je, že z pohľadu klasickej chémie taká zlúčenina nemôže existovať, je zakázaná, ako hovoria vedci. Formálne elektronická štruktúra atómu prazeodýmu neumožňuje vytvoriť tak veľké množstvo väzieb s inými atómami. Existenciu takýchto „nesprávnych zlúčenín však predpovedali pomocou zložitých kvantových výpočtov a teraz sa experimentálne potvrdili."

"Došli sme k dvom hlavným záverom. Po prvé, je možný vznik abnormálnych zlúčenín, ktorých zloženie nie je nijako spojené s valenciou, t. j. prípustným počtom väzieb jedného atómu s inými atómami. Po druhé, potvrdili sme nový princíp vytvárania supravodičov. Zistili sme, že kovy z ‘labilného pásu’, umiestnené medzi II. a III. skupinou periodickej tabuľky, pre to najvhodnejšie. Z lantanoidov je najbližšie k ‘labilnému pásulantán a cer. "

https://www.hlavnespravy.sk/ruski-vedci-vytvorili-nemoznu-supravodivu-zluceninu/2073661

 

ENGLISH: Russian scientists in cooperation with their chinese partners have created a superconductor compound PrH9. According to official science something like that shouldn't exist: https://eurekalert.org/pub_releases/2020-03/sios-sca030320.php