S.N.LAZAREV: AKO PREKONAŤ STRES (SK, CZ)

26.10.2017 22:52

Stres poskytuje energiu. Túto energiu je možno nasmerovať na strach a skľúčenosť, čiže sebadeštrukciu, ale je možné namiesto toho aj vytrvať, zachovávať si lásku a prepočítavať možnosti. Fráza "bojovať do posledného" je najskôr mylná. Posledné neexistuje. Je potreba bojovať donekonečna. Aj keby do konca života ostávalo iba niekoľko sekúnd, je potreba ustavične premýšľať od duši a smerovať k Pánu Bohu.

S. N. Lazarev - Diagnostika karmy 9

https://www.biblik.sk/products/diagnostika-karmy-9/
 

česky

Stres poskytuje energii. Tuto energii je možné nasměrovat na strach a sklíčenost, čili sebezničení, ale je možné nepřestávat udržovat lásku a propočítávat varianty. Fráze „bojovat do posledního“ je nejspíše mylná. Poslední neexistuje. Je potřeba bojovat do nekonečna. I kdyby do konce života zbývalo jen několik vteřin, je potřeba nepřestávat přemýšlet o duši a směřovat k Bohu.

S. N. Lazarev - Diagnostika karmy 9
www.sergej-lazarev.cz