S.N. LAZAREV: AKO SA ZACHOVAŤ V PRÍPADE SMRTI BLÍZKEJ OSOBY (RUS + CZ tit)

25.07.2018 16:26

S.N. LAZAREV: JE MOŽNÉ SA ZMENIŤ AJ BEZ UTRPENIA?

https://www.youtube.com/watch?v=51gLNzV862w