S.N. LAZAREV - AKO SA ZACHOVAŤ V PRÍPADE ŤAŽKEJ CHOROBY

16.04.2018 13:55

Otázka čitateľa:

- Ako správne chápať nádej a optimizmus? Ako, keď máme nevyliečiteľnú chorobu, neuľpieť na nádeji a veriť v Boha?

 

Sergej Nikolajevič Lazarev:

- Pokiaľ v niečo dúfate, vydávate jemnú energiu. Ale pokiaľ sa vaša nádej splnila, energiu už vydávať nebudete. Vašu nádej môžu zničiť lekári, keď povedia: "Nemáte žiadnu šancu, vaša choroba je nevyliečiteľná." Prerušenie energie zastavuje lásku a vedie ku skľúčenosti a depresii. Viera v Boha a vo svoje uzdravenie vám umožní ísť vpred, dokonca, i keď lekári vyslovia smrteľný ortieľ. Viera vylučuje pochybnosti., strach, nevieru v seba. Naučte sa veriť v absolútnu všemohúcnosť Stvoriteľa.

Naše slabosti pramenia z nepochopenia. Predstavte si, že človek trieska hlavou o stenu, a pritom sa modlí k Bohu, aby ho to nebolelo, a potom so slzami v očiach kričí: "Neverím v Boha, pretože nesplnil moje prianie, veď ma to stále bolí."

Skomplikujeme úlohu. Známy mi nedávno rozprával o svojej príbuznej. Bola veľmi  slušným človekom, verila v Boha, chodila do kostola a k ľuďom sa chovala veľmi dobre, ale umierala na rakovinu a veľmi ťažko. A niekoľko dní pred smrťou si dala dolu krížik a povedala: 

"Už v Boha neverím. Robila som všetko, čo bolo treba, a pozrite sa, čím som bola odmenená." "Tak zomrela ako neveriaca, - povedal môj spoločník. - A pritom bola veľmi dobrý človek. I keď je pravda, že neustále odsudzovala svojho manžela, ktorý jej stále zahýbal. Ale veď on porušoval prikázania, tak prečo by ho nemohla odsudzovať?"

Často sa obraciame k Stvoriteľovi pre pomoc, nádej a záchrnu, ale pritom utekáme na celkom opačnú stranu. Boh - to je láska, preto musíme utekať k láske. A my utekáme k svojim túžbam, zdraviu, blahobytu, spravodlivosti a nechápeme, prečo nemáme silu a prečo sa náš osud nemení. Ale utekať je potreba k láske.

 

Sergej Nikolajevič Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 11