S.N. LAZAREV: BOŽIA VYVOLENOSŤ

03.01.2020 16:33

Sergej Nikolajevič Lazarev

"Na seminári v Izraeli som dostal dosť zaujímavú otázku. Poslednú dobu sa v Izraeli začalo rodiť príliš mnoho detí s vykĺbenými bedrovými kĺbami. Prosili ma, aby som vysvetlil príčinu tohoto fenoménu. Vysvetlil som, že je to pomoc židovskému národu v nadobudnutí lásky k Bohu. Je to brzdenie uctievania duchovna a budúcnosti. Funguje to ako výbuchy palestínskych teroristov. Viera v Boha sa v Izraeli stala formálnou tradíciou. Božia vyvolenosť židovského národa nespočíva v tom, že Boh ho miluje a povyšuje nad všetky ostatné. Bohom vyvolený je iba ten národ, ktorý zvíťazil nad diabolskou tendenciou v sebe, národ, pre ktorý je láska dôležitejšia než budúcnosť.

Každý človek, ktorý v sebe prekonal pripútanosť k citovému, duchovnému a materiálnemu šťastiu a pre ktorého je hlavným impulzom šťastia smerovanie k Stvoriteľovi, sa môže považovať za Bohom vyvoleného. Iba taký človek môže dostať novú budúcnosť. Iba taký človek a taký národ môže získať nové vedomosti o vesmíre bez toho, že by sa potom zmenil na diabla.  Božia vyvolenosť je prekonanie pocitu nadradenosti nad inými ľuďmi, víťazstvo nad tým, čo zvykneme nazývať pýcha.

Pýcha je uctievanie vlastných schopností, vlastnej duchovnosti a budúcnosti. Pýcha je najhrubším porušením prvého a druhého Prikázania. Božia vyvolenosť znamená prekonať závisť, lakotu (lakomstvo, pôžitkárstvo), koristníctvo, klamstvo a zlodejinu.

Božia vyvolenosť - to je úcta k rodičom a prijatie Božej vôle. Je to umenie nereptať, nesťažovať si na osud a nehľadať vinníkov. Je to umenie v smrteľnej situácii odpútať sa od všetkého a žiť láskou k Bohu, a taktiež schopnosť preniesť toto smerovanie do každodenného obyčajného života. Božia vyvolenosť je pocit, že lásku k Bohu potrebuješ ako vzduch, že bez Nej nie je možné žiť. Božia vyvolenosť znamená, že láska k Bohu je nad všetkými pravidlami a zákonmi.

Uctievanie zákona nás postrkuje k opovrhnutiu a odsudzovaniu a akékoľvek vnútorné odsúdenie je pocit vlastnej prevahy, nadradenosti. Každé šťastie si človek musí najprv odtrpieť. Informácia a energia sú našim veľkým šťastím. Nad týmto šťastím už je iba láska.

Pokiaľ máme porovnať všetky formy šťastia vo vesmíre, potom láska k Bohu a zjednotenie s Ním budú na najvyššej priečke, to znamená, že prvý impulz lásky a jednoty je treba odovzdať Bohu. Žiadne šťastie v tomto vesmíre nemôže trvať večne, každú radosť a nadobudnutie vždy sprevádza bolesť zo straty. Čím viac zbožšťujeme radosť a pôžitok, tým neznesiteľnejšia je pre nás bolesť zo straty. Iba keď usilujeme o to večné v každej radosti, v každom pôžitku, keď si uvedomujeme, že akékoľvek šťastie je prostriedkom pre priblíženie sa k Stvoriteľovi, len vtedy neprichádzame o šťastie ani v radosti ani v strate.

Nová civilizácia sa rodí z novej dávky energie prúdiacej od Stvoriteľa. K tomu, aby sme ju dostali, je treba milovať Boha viac než všetko ostatné a dokazovať to v každú sekundu, teda cítiť to, chovať sa a jednať podľa toho. Aby sa narodilo dieťa, musíte mu dať svoju energiu. Nové zrodí ten, kto vie milovať a obetovať sa a to bez viery v Boha nie je možné." Sergej Nikolajevič Lazarev, z knihy Človek budúcnosti:

https://www.biblik.sk/lazarev-clovek-buducnosti/

 

https://www.biblik.sk/lazarev-clovek-buducnosti/

 

 

https://www.biblik.sk/lazarev-clovek-buducnosti/