S.N. LAZAREV: ČLÁNOK Z KNIHY VZŤAHY

15.11.2018 10:56

https://www.sergej-lazarev.cz/texty/

"Pán Ježiš Kristus uzdravoval ľudí tým, že ich viedol, aby odpúšťali, obetovali, boli súcitnými, tolerantnejšími, aby sa zmenili v tom, čo spôsobovalo ich choroby."

Sergej Nikolajevič Lazarev,

kniha VZŤAHY

Článok z knihy VZŤAHY:

https://www.sergej-lazarev.cz/texty/clanek-z-knihy-vztahy-v-casopise-satori--brezen-2018/

 

ČO O NÁS PREZRÁDZAJÚ NAŠE VZŤAHY?

https://www.sergej-lazarev.cz/texty/clanek-v-casopise-satori/

 
Ďalšie články:

https://www.sergej-lazarev.cz/texty/