S.N. LAZAREV: ČLOVEK BUDÚCNOSTI 1

15.03.2019 18:12

Sergej Nikolajevič LAZAREV (*4.9.1952)

        

"Na najvyššej úrovni sa náboženstvo, filozofia a veda spájajú v jeden celok. Pokiaľ sa na Západ vyššie vedomosti dostali prostredníctvom náboženstva, v Tibete a v Číne to bolo prostredníctvom filozofie. Preto tradícia výchovy čínskeho národa zaisťovala znalosť a dodržiavanie vesmírnych zákonov. Morálne zákony boli v Číne vždy dôsledne dodržiavané. Krádeže, teda i korupcia sú v Číne trestané smrťou. V Rusku sa naopak krádežiam hovorí demokracia a ich tolerovanie, rovnako ako tolerovanie skazenosti, je nazývané humanizmom.

Zaujímalo by ma, či Rusko dokáže obnoviť zničenú spätnú väzbu s vesmírom. Medzi osudom štátu a osudom jednotlivca nie je z hľadiska vesmíru žiadny rozdiel. Najprv človek urobí jednu chybu. Potom druhú. Jeden morálny prečin, potom druhý. Všetky skutky sa však vždy spájajú do jednoho celku. A jeden skutok vedie neúprosne k ďalším. Práve to sú zákony karmy. Všetky udalosti sú spojené v čase, pretože majú všetky rovnaký pôvod. Pokiaľ človek niekoho zabil alebo okradol, a potom sa na to snaží zabudnúť, akoby sa nič nestalo, poddáva sa tak obrovskej ilúzii. Z podvedomia táto vec nezmizne! Bude zabíjať a kradnúť ďalej, bez toho, že by si toho bol vedomý. Dokonca aj keby daroval cirkvi obrovské množstvo peňazí, aj keby mu kňaz odpustil všetky hriechy, aj tak ostane podvedomým vrahom! Iba v prípade úplnej transformácie osobnosti môže dôjsť ku zmene podvedomia, a až potom môžu takzvané hriechy zmiznúť!

Takže utrpenie, ktorým si prešlo Rusko v postsovietskej dobe, bolo úplne zákonité. Boli ste pripravení nenávidieť nepriateľa? Postihnú vás choroby! Zbožšťovali ste kus chleba a považovali ste ho za hlavné šťastie? Postihne vás bieda! Umiestnili ste človeka na piedestál ako najvyššiu bytosť vo vesmíre? Postihne vás lož a zrada štátnych úradníkov! Pohŕdali ste mravnosťou? Postihne vás súčasné bezprávie.

Vybavuje sa mi citát Bedricha Engelsa:

"Pokiaľ ide o záujmy proletariátu, o morálke a mravnosti nemôže byť ani reči." Engels to považoval za celkom logické. Morálka a mravnosť predsa vôbec nie sú materiálne pojmy. A proletariát a jeho diktatúra predstavujú skutočnú hybnú silu, ktorá mohla zmeniť svet. Pamätám sa, že keď som bol ešte malý, počul som, ako sa hovorilo o tom, že Číňania chcú začať jadrovú vojnu ako prví. Pokiaľ podľa svetových zákonov musí socializmus bezpodmienečne zvíťaziť, nie je dôvod predlžovať proces rozpadu kapitalizmu. Jadrovú vojnu určite vyhrá socializmus a čím rýchlejšie k nej dôjde, tým lepšie. Nikto sa ani nezamyslel nad tým, že zanikne celá civilizácia. Príčinou zániku civilizácie mohla byť jedna myšlienka: "Socializmus musí bezpodmienečne zvíťaziť a kapitalizmus musí bezpodmienečne zaniknúť." Pokiaľ sa ľudská myšlienka povýši na absolútnu pravdu, vždy to dopadne tragicky. Výhrady voči absolútnej pravde a pocit vlastnej neomylnosti mala tá najduchovnejšia bytosť vo vesmíre. A fakt, že sa táto bytosť premenila z anjela na diabla, je zákonitý proces."

úryvok z knihy
Sergej Nikolajevič Lazarev: