S.N. LAZAREV: ČO JE DIABOLSTVO / S.N. LAZAREV: WHAT IS SATANISM (SK, ENG)

12.10.2018 17:54

SERGEJ NIKOLAJEVIČ LAZAREV:

Ako môže vypadať diabol? Bol najchytrejším, najmúdrejším a najkrásnejším z anjelov. Najvýraznejšie sa v ňom musí odzrkadľovať podstata ľudského, kôli ktorej sa zriekol Božského v sebe. Všetky jeho hodnoty sa obmedzujú na vedomie a túžby. Teda si predstavme oslnivo krásneho človeka, samozrejme mladého, samozrejme nadmieru múdreho a neuveriteľne zmyselného a príťažlivého. "Diabolstvo - to je genialita bez lásky." Teda rozum a zmyselnosť diabla sú tak ohromné, že sa pre neho stali dôležitejšie ako láska k Bohu.

Sergej Nikolajevič Lazarev,

kniha VZŤAHY

 

Sergey Nikolayevich LAZAREV:

How could the devil look? He was the most smart, the wisest and the most beautiful angel. He must be like a mirror of everything what the human wants. He rejected divine in his heart and he lost his soul because of that. All of his goals and values are knowledge and desires. We can imagine a shining young man, very nice, beautiful and smart noble man, incredibly sensual and attractive. The devilhood (satanism) - that is geniality without love. Power of mind, knowledge and sensualism (sex, erotic) are so magnificent and important for the devil, becoming more important for him than love and God.

Sergej Nikolayevich Lazarev,

book VZTAHY