S.N.LAZAREV-ČO JE MOŽNÉ ZMENIŤ SKRZE MODLITBU (SK, CZ)

17.10.2017 20:52

Ukazuje sa, že skrze modlitbu smerovanú k Pánu Bohu sa môžeme zmeniť nielen my sami. Zároveň sa mení aj minulosť a budúcnosť. Preto dokonca aj tí najzarytejší hriešnici dostávali odpustenie pri obrátení sa k Pánu Bohu, čiže dostávali nový osud. Ich minulosť sa na nich prestávala prejavovať, pretože sa stávala inou.

S. N. Lazarev - Diagnostika karmy 3

https://www.biblik.sk/

Ukazuje se, že skrze modlitbu, směřovanou k Bohu, se můžeme změnit nejen sami. Zároveň se mění minulost a budoucnost. Proto dokonce nejzarytější hříšníci dostávali při obrácení se k Bohu odpuštění, čili nový osud. Minulost se na nich přestávala projevovat, protože se stávala jinou.

S. N. Lazarev - Diagnostika karmy 3
www.sergej-lazarev.cz