S.N. LAZAREV: ČO JE TO ZÁVISLOSŤ NA BUDÚCNOSTI / ADHERENCE TO THE FUTURE (SK, ENG)

10.10.2018 14:30

Sergej Nikolajevič Lazarev

"Keď ste závislí na budúcnosti, potom ste závislí aj na človeku, ktorý vám tú budúcnosť sľubuje. A tento človek s vami môže manipulovať ako chce. Veríte všetkému. Hanbíte sa položiť akúkoľvek zložitejšiu otázku, lebo to môže viesť k zničeniu budúcnosti."

Sergej Nikolajevič Lazarev,
Kniha VZŤAHY
 
Pozn. Biblik: takto pretrvávajú mnohé nezdravé partnerské vzťahy. Najčastejšie žena očakáva, že sa jej muž zmení, ale pritom ona sama sa vnútorne meniť nechce. Alebo muž robí všetko kôli žene, aby jej vyhovel a nakoniec žena od neho odíde. Je to pochopiteľné, pretože z čoho si učiníme cieľ, z toho čerpáme energiu. Ľudské zásoby energie majú vždy svoje hranice. Iba Boh je zdrojom nekonečnej energie. Ak si za cieľ zvolíme Boha, čerpáme energiu z Neho.  [pozr. Mat. 7:24-29]
 

Sergey Nikolayevich Lazarev

What is it adherence to the future?

"Adherence to the future means adherence to a person, what are you trying to build your future with. And this person can manipulate you at his own will. You believe everything. You're afraid to ask him any difficult question, because it can destroy your future."

Sergej Nikolajevič Lazarev,

Book VZTAHY
 
Note Biblik: Too many unhealthly relationships are built on this cranky base - instead of God people are sometimes doing everything for beloved person at first. When our primary goal is beloved person, we are sucking energy from him. That is very dangerous situation, because only God is the source of infinite energy. For more detailed explanation please meditate: Matthew 7:24-29