S.N. LAZAREV: ČO SÚ TO INFORMAČNÉ A ENERGETICKÉ POLIA

24.09.2018 14:14

Sergej Nikolajevič LAZAREV:

    

" - Čo to vlastne sú informačné a energetické polia?" 

"To, čomu hovoríme vedomie, pocity a emócie, to je vo svojej podstate pole. Existuje tu dialektický vzťah. Sú tu vrstvy vedomia a pocitov, ktoré sú závislé na tele. Ale sú tu taktiež úrovne vedomia, pocitov a emócií (podvedomých) ktoré naopak určujú telo, zdravie a osud človeka, a teda taktiež jeho budúcnosť. Sergej Nikolajevič LAZAREV ich nazýva superhlbinnými emóciami.

Deformácie superhlbinných vrstiev emócií prostredníctvom pocitov agresie akou je nenávisť, pocit krivdy alebo skľúčenosť, môžu vyústiť v chorobu alebo v nepríjemnosti v našom osude a môžu nám skaziť budúcnosť. Ukazuje sa teda, že naše choroby a nešťastia majú svoj pôvod práve v týchto superhlbinných emóciách a pocitoch. Duša je teda vo vzťahu k vedomiu a telu prvotná.

Potom Sergej Nikolajevič LAZAREV objavil ďalšiu vec: pri pozorovaní chorých detí si všimol, že deformácie v poli dieťaťa kopírujú deformácie poľa matky a dospel k záveru, že superhlbinné emócie môžu byť dedičné, a že pocity matky ovplyvňujú povahu a osud ešte aj nenarodeného dieťaťa. Pokiaľ matka napr. pociťuje pred počatím alebo behom tehotenstva agresiu, vedie to k rôznym ochoreniam samotného dieťaťa. Pokiaľ matka zmenila svoj vzťah k udalostiam, ktoré sa stali, povaha dieťaťa sa zmenila, choroby zmizli a zmenil sa takisto aj osud dieťaťa.

Sergej Nikolajevič LAZAREV si behom pozorovania stoviek a tisícov pacientov si všimol, že celý rad svojich emócií si ľudia neuvedomujú, ale on sám ich zreteľne vidí. Postupne dospel k záveru, že pocity, ktoré človek nevníma na úrovni vedomia prechádzajú do jeho podvedomia. Inými slovami - hlavné emócie, ktoré určujú zdravotný stav, povahu a osud človeka sa nachádzajú v jeho podvedomí.

V našom podvedomí, ako sa ukázalo, neexistuje premlčacia lehota. Podvedomie na rozdiel od našeho vedomia nezabúda. Podvedomie si presne pamätá všetky naše pocity, pričom nielen tie od narodenia, ale i tie z obdobia tehotenstva a dokonca aj z minulých životov."

 
Sergej Nikolajevič LAZAREV: