S.N. LAZAREV: ČO ZNAMENÁ MILOVAŤ SAMI SEBA

23.11.2017 19:57

SERGEJ NIKOLAJEVIČ LAZAREV: "Človek vo svojom vnútri vždy vie, čo chce. Človek chce lásku a jednotu s Bohom. A pokiaľ sa človek stará o svoju dušu a má lásku, vieru a mravnosť, taký človek uskutočňuje svoje priania bez problémov, pretože jeho priania sú harmonické."

"Aby sme pochopili, čo znamená milovať sami seba, je treba najprv pochopiť KTO SOM JA. Ak hovoríte, že poznáte sami seba, znamená to, že JA SOM VEDOMIE, ale pokiaľ JA SOM DUŠA, tak milovať sami seba je v prvom rade starať sa o svoju dušu a nebáť sa svojich prianí. Pokiaľ vaše prianie nikoho neobmedzuje, tak sa zaň nemusíte hanbiť. Inými slovami je treba žiť mottom: JA CHCEM. A my žijeme mottom ja musím. Zvykli sme si potlačovať svoje pocity. Zvykli sme si byť neúprimnými."

SERGEJ NIKOLAJEVIČ LAZAREV:

https://www.youtube.com/watch?v=6RPu01MfXMg