S.N. LAZAREV: DUCHOVNÉ PRÍČINY CHORÔB

14.06.2019 18:58

Sergej Nikolajevič Lazarev

"Nakoniec som odhalil emocionálne polia, ktoré nijak nesúviseli s čakrami. Ukázalo sa, že deformáciu biopoľa vyvoláva najčastejšie odsudzovanie, zbabelosť, zrada, podfukárstvo, rúhanie proti Bohu alebo krivé svedectvo. Keď človek klame iným, je to divadlo, keď klame sám sebe, je to choroba. Keď sa sami seba snažíme vnútorne presvedčiť, že niekoho nemáme radi, že to nie je slušný človek, môže to vyvolať ťažkú chorobu. Vnútorná úprimnosť je jedným z predpokladov zdravia.

Zaujímavá situácia vznikla s emóciou zbabelosti. Zaznamenal som výbuch  nevraživosti  jedného človeka voči druhému ako kombináciu hneď troch programov: zrieknutia sa, nenávisti a zničenia. Napríklad zbabelosť sa skladá z piatich programov: zlé zmýšľanie o niekom, odsudzovanie, zrieknutie sa, nenávisť a program zničenia. Program takej agresie pritom prebieha nezávisle na tom, či sa bojím určitého človeka alebo či sa naopak bojím o neho. V prvom prípade ide zrejme o agresiu voči jednotlivcovi, v druhom skôr o starosť o neho. V skutočnosti však vlastne likvidujem v obidvoch prípadoch, pretože neprijímam dej ako daný Bohom (pozn. korekt.).

Nakreslil som si ľudskú postavu a vyznačil najbežnejšie emócie. Výbuch nad hlavou znamenal zrieknutie sa. Vedomá agresia - zpredu, podvedomá - zozadu. Nenávisť sídli pred tvárou, krivá myseľ alebo zlé myšlienky o niekom - za tylom. Pred hrudníkom - niekoho sme urazili, za chrbtom - náš pocit ukrivdenosti. Pred prvou čakrou - zabitie lásky v inom človeku, za prvou čakrou - zabitie lásky v sebe. Všetko sa to podobalo viazaniu koberca. Pracoval som desať aj viac hodín denne a prepracovával som sa k novému videniu sveta na úrovni bioenergetického poľa. V niektorých zložitých situáciách som videl, ako v človeku vybuchujú všetky agresívne emócie naraz. Vypadalo to, ako keď pavúk rozhodí všetkých osem nôh do strán. Pri pozorovaní takých explózií som narazil na fakt, ktorý ma ohromil.

Akonáhle som pochopil, že agresia namierená nielen proti inému človeku ale i voči zvieraťu či rastline môže vyvolávať choroby, zaradil som to všetko do svojho systému, aby som zistil, voči komu podobná agresia vlastne smeruje. Potom do schémy začali vstupovať ďalšie entity - čas, priestor, iné civilizácie, záhrobie, osud, Božský princíp. V ľudskom podvedomí sú uložené informácie o vzťahu ku každej entite. Z tejto mozaiky sa skladá jeho chrakter, zdravie i osud. Keď som teda pacientom vysvetľoval, že v nich prebieha program ničenia čohosi, často som počúval odpoveď, že to vlastne neobyčajne milujú, takže v takom prípade som bol nútený pripustiť, že prílišná pripútanosť ku čomukoľvek môže zabíjať rovnako ako nenávisť. Prílišná pripútanosť dokonca plodí nenávisť. Keď som sa pokúšal pracovať na základe tejto koncepcie, výsledky sa okamžite zlepšili." 

Sergej Nikolajevič Lazarev - úryvok z knihy  DIAGNOSTIKA KARMY 2 - časť 1. - SCHOPNOSTI A ŠŤASTNÝ OSUD