S.N. LAZAREV: KEĎ POCHOPÍTE, ŽE LÁSKA NIELEN DÁVA, ALE I BERIE, POTOM PRESTANETE BYŤ OTROKOM ĽUDSKÉHO / S.N. LAZAREV: THERE IS NO LOVE WITHOUT SACRIFICE." (SK, ENG)

21.09.2018 18:37

https://www.sergej-lazarev.cz/

"NEEXISTUJE LÁSKA BEZ OBETE."

"THERE IS NO LOVE WITHOUT SACRIFICE."

S.N. LAZAREV, kniha Človek budúcnosti - Výchova rodičov

SERGEJ NIKOLAJEVIČ LAZAREV: 

"Ak pocítite prioritu Božského nad akýmkoľvek ľudským šťastím, keď pochopíte, že láska nielen dáva, ale i berie, potom prestanete byť otrokom ľudského. Skúste v akejkoľvek situácii pocítiť, že prvý impulz musí byť k láske. Ak všetko, čo sa deje, nás vedie k Bohu, znamená to, že prvou reakciou na akúkoľvek udalosť musí byť vzplanutie lásky. Láska nielen vytvára, ale aj ničí, pretože skutočný vývoj nie je bez ničenia možný."

 

"NEEXISTUJE LÁSKA BEZ OBETE."

Sergej Nikolajevič Lazarev

"THERE IS NO LOVE WITHOUT SACRIFICE."

Sergey Nikolayevich Lazarev

"Anywhere you can feel, that the priority of Divine is above every single man's happiness, if you can understand: "Love is not just receiving, but also taking." Than you shall set be free of human's slavery.  In case where everything what's happening is guiding us to God, that means our reaction under any circumstances must be a shining burst of love at first. Love is not just creation, but destruction as well, because the real development isn't quite possible without forces of destruction."
 
 
 
"NEEXISTUJE LÁSKA BEZ OBETE."
"THERE IS NO LOVE WITHOUT SACRIFICE." S.N. LAZAREV, kniha Človek budúcnosti - Výchova rodičov


Viac tu: https://www.biblik.sk/citaty/