S.N. LAZAREV: MANŽELSTVO A MANŽELSKÉ VZŤAHY

07.06.2019 19:39

Sergej Nikolajevič LAZAREV

"Manželstvo a manželské vzťahy sú cestou k láske a k Bohu. Keď človek smeruje k Bohu, musí obetovať svoje ambície, svoje túžby aj stabilitu. Pokiaľ človek smeruje k Bohu dobrovoľne, potom sa konflikty riešia ľahšie. Ak však nechceme ísť dobrovoľne, zapne sa donucovací mechanizmus a začínajú choroby, nepríjemnosti, hádky a nevery. Všetko to pracuje v prospech duše. Je to smutné, ale hádky a manželské nevery sú nedobrovoľnou pomocou duši a faktorom, ktorý človeka postrkuje k Bohu.

Pokiaľ sa manžel nechce meniť, potom manželská nevera je pre neho trpkým liekom. Čím pohodlnejšie budú jeho životné podmienky, čím viac sa o neho bude starať manželka, čím lepší bude sex, tým rýchlejšie sa bude zhoršovať jeho vnútroný stav, keďže sa tak jeho pripútanosť bude zvyšovať. Čím silnejšie je človek pripútaný k svojej rodine, čím väčšia je jeho pýcha, čím väčšia žiarlivosť, tým škodlivejšie pre jeho dušu sú stabilita, pôžitok a neprítomnosť negatívnych emócií.

Za cukrovkou, za žiarlivosťou sa skrýva pýcha, u ženy sa pýcha často prejavuje ako neplodnosť. Čím väčšia je pýcha a pripútanosť oboch manželov, tým škodlivejšie je pre ich dušu mať harmonický bezproblémový vzťah. Rovnako ako krivdy, tak aj hádky a nevery – to je pre neveriacich normálna úroveň života. Ak si muž zbožšťuje svoju ženu, potom ona, ako to často býva, prijíma charakterové rysy ženy-mrchy, čo pomáha mužovi, ktorý nemôže dobrovoľne prekonať svoju pripútanosť. Manželka intuitívne cíti, že musí byť sebecká mrcha, že skrátka potrebuje ponižovať svojho muža, pretože ho to vyvažuje, a je to užitočné nielen pre neho, ale aj pre ich deti. Niekedy sa intuícia síce dostáva do rozporu s normami morálky, ale tým, že intuícia ničí formu, postrkuje osobu k obsahu.

Pokiaľ muž zbožšťuje svoju manželku a zabúda na Boha, potom samotný osud, samotná situácia vybudzuje ženu k hádke s manželom, k flirtovaniu  s inými mužmi, k nevere. Nie je treba sa na to pozerať ako na tragédiu. Je to zákonitosť.

Obvykle sa verí, že manželská nevera je zlo ale spomeňme si na Kristove Slová:

„Nesúďte, aby ste sami neboli súdení.“ (Matúš 7:1)

A keď k Nemu bola privedená žena, ktorú usvedčili z cudzoložstva, povedal tým, ktorí ju usvedčili:

Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí na ňu kameň.“ (Ján 8:7)

V každej udalosti je vyšší zmysel. Je vždy nutné mať na pamäti, že existuje Božia Vôľa, Ktorá človeka vedie. Preto nemáme právo človeka odsudzovať, nech už by sa choval akokoľvek.

Musíme situáciu zlepšiť, ale nie však takzvaným vzorným chovaním, ale prostredníctvom rozvoja duše. Príkladné chovanie, stabilita, rodinný komfort – to všetko sú vonkajšie hodnoty. Kristus povedal:

„Nepriatelia človeka jeho najbližší.“ (Matúš 10:36)

To znamená, že pokiaľ človek zabudol na Boha, potom komfort, úcta, rešpekt, stabilita a vernosť môžu byť pre jeho dušu nebezpečné.

Do akej miery je manželka slušná a poctivá vo vzťahu k manželovi, ktorý ju zbožštuje, nakoľko mu zabezpečuje pohodlie, vernosť, rešpekt a pozitívne emócie, do tej miery sa stáva nepriateľom jeho duše a prekážkou na ceste k Bohu. Ten, kto sa vzďaluje Bohu, potrebuje krivdy, nevery a choroby. Pokiaľ človek nesmeruje k Bohu a nechce sa meniť, potom čím lepšie sa k nemu budú jeho blízki správať, tým väčšie škody spôsobia jeho duši." S.N. LAZAREV – úryvok z knihy ZDRAVIE ČLOVEKA – TAJOMSTVO ŠŤASTNEJ RODINY

verzia pre tlač:

S.N. LAZAREV - TAJOMSTVO ŠŤASTNEJ RODINY.docx